Priser 2022

.

Mellemkommunale takster 2022 for skoletilbud i Nyborg Kommune

Pris Nyborg Heldagsskole

Pr. 1. Januar 2022. Sats pr. dag.
Tilbud Undervisning SFO
     
- Undervisningsdel 687  
- Socialdel 467  
- Undervisnings- og socialdel i alt 1.154  
- SFO   212
- Feriepasning    
PPR 1/1 til 31/12 2022 61,90  
Pr. 1. Januar 2022. Sats pr. uge. Sats pr. år.
Tilbud    
     
- Undervisningsdel    
- Socialdel    
- Undervisnings- og socialdel i alt   421.210
- SFO   77.528
- Feriepasning 3.288  
PPR 1/1 til 31/12 2022   22.594

 

 

 

 

 

 

 

 

.