Priser

Priser på ophold:

Mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Nyborg Kommune er der indgået aftale om specialpædagogisk undervisning/indsats på Nyborg Heldagsskole i skoleåret 2014/2015.

På Nyborg Heldagsskole integreres specialundervisning og socialpædagogiske aktiviteter i et samlet tilbud.

Pris pr. måned:
Undervisningsdel: 17.264 kr. (2014 takst)
Socialpædagogisk del: 12.254 kr. (2014 takst) 
Der opkræves yderligere en PPR-takst 50,00 kr. pr. elev pr. dag i 365 dage (2014 takst).

Hjemkommunen sørger selv for befordring.

Nyborg Kommune sender regning en gang om måneden bagudrettet.

Udmeldelse før kontraktens udløb skal ske med 3 måneders varsel til den første i en måned. Opsigelse skal ske skriftligt til Nyborg Kommune, Skole- og Kulturafdeling.
 
Nyborg Kommune, Skole- og Kulturafd.

Nyheder

Sidste nyt, om Konfliktvarsel i Nyborg Kommune. Konfliktvarslen ...
Konfliktvarsler i Nyborg Kommune
11/03 2018 kl. 11:07
Informationsbrev fra Nyborg Kommune: Konfliktvarsler ...
Åbent hus i nr. 27B
11/03 2018 kl. 10:52
Skolen "udvidet" med Pårupvej 27B. Den 1. marts ...
Fastelavn er mit navn...
20/02 2018 kl. 11:02
Sidste dag før vinterferien, slog afdeling A "katten ...
Skolen udvider og køber hus......
31/01 2018 kl. 09:49
Nyborg heldagsskole udvider og køber hus. Der skal ...
Miguel bliver den nye Skoleleder. Det var med stor ...
En Stor Skoleleder og ”Lokofører” Takkede ...
Nyborg heldagsskole. Sådan set lidt fra oven. 10. ...
Fredag den 1 september var der officiel indvielse ...
BoCart kørsel den 16. september Lørdag den 16. ...