Skolebestyrelse

NYBORG HELDAGSSKOLE, BESTYRELSE.

(Konstitueret 20/09-2021)

 

Jævnfør reglerne i Folkeskolelovens § 42, er der oprettet en skolebestyrelse på Nyborg Heldagsskole med følgende sammensætning:

5 medlemmer valgt af og blandt personer, der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet på skolen (valgperiode 2 år)
2 repræsentanter valgt af og blandt skolens medarbejdere.

 

Nyborg Heldagsskoles Bestyrelse 2021/2022:

(Konstitueret 20/09-2021)

 

Formand Forældrerepræsentant
Karina Gottlieb (Poul) Bo Rasmussen
Fjordparken 70  
5800 Nyborg  
karina@gottliebs.dk joey.borasmussen@hotmail.com
Tlf.: 42 49 58 00 Tlf.: 42 75 56 78
   
   
       
Forældrerepræsentant Forældrerep.supplant
Henriette S. Winther Morten Sterling
Møllegyden 4 Start-Ene-vej 14
5853 Øebæk 5220 Odense SØ
soelverblad@hotmail.com m.sterling14@hotmail.com
Tlf.: 60 13 44 90 Tlf.: 28 88 49 80
   
   
       
Forældrerep.supplant Forældrerepræsentant
Nathja Molsgaard Jette Haunstrup
  Lervadvej 40
  5540 Ullerslev
nathja1985@hotmail.com jettehaunstrup@yahoo.dk
Tlf.: 22 11 15 61 Tlf.: 53 38 51 38
   
   
       
Forældrerepræsentant    
Henrik Berggreen  
   
   
   
Tlf.:  
   
   
       
Eksternt medlem    
Skellerup Landsbyråd  
Stefan Wilkens  
Bytoften 23  
5540 Ullerslev  
stefan.wilkens@skellerupnet.dk  
Tlf.: 61 51 75 99  
   
       
Medarb. repræsentant Medarb. repræsentant
Jeppe Dørup Rasmus Jacobsen
Lindevej 21 Skovsbovej 340
5800 Nyborg 5700 Svendborg
jdo@nyborg.dk rasmj@nyborg.dk
Tlf.: 30 29 39 10 Tlf.: 24 27 40 93
   
   
       
Viceskoleleder/ Skoleleder/sekretær
Stedfortræder/sekretær Miguel Svane
David Wulf-Andersen Syvhøjvej 33
Bjernemark Byvej 27 5260 Odense
5700 Svendborg msv@nyborg.dk
daw@nyborg.dk Tlf.: 30 27 02 37
Tlf.: 27 13 79 15  
   
       
       
Dato for Bestyrelsesmøder 2021/2022:
 

     Mandag d. 20. september 2021 kl. 16.30-18.30

     Mandag d. 1. november 2021 kl. 16.30-18.30

     Torsdag d. 16. december 2020 kl. 16.30- Julemøde

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. august  2021