Skolebestyrelse

Jævnfør reglerne i Folkeskolelovens § 42, er der oprettet en skolebestyrelse på Nyborg Heldagsskole med følgende sammensætning:

5 medlemmer valgt af og blandt personer, der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet på skolen (valgperiode 2 år)
2 repræsentanter valgt af og blandt skolens medarbejdere.

 

Nyborg Heldagsskoles Bestyrelse 2021/2022:

(Konstitueret 20/09-2021)

Formand

Karina Gottlieb

Fjordparken 70

5800 Nyborg

karina@gottliebs.dk

Tlf.: 42 49 58 00

Næstformand

Bo Rasmussen

.

.

joey.borasmussen@hotmail.com

Tlf.: 42 75 56 78

Forældrerepræsentant

Henriette S. Winther

Møllegyden 4

5853 Øebæk

soelverblad@hotmail.com

Tlf.: 60 13 44 90

Forældrerepræsentant

Jette Haunstrup

Lervadvej 40

5540 Ullerslev

jettehaunstrup@yahoo.dk

Tlf.: 53 38 51 38

Eksternt medlem

Skellerup Landsbyråd

Stefan Wilkens

Bytoften 23

5540 Ullerslev

stefan.wilkens@skellerupnet.dk

Tlf.: 61 51 75 99

 

Medarb. repræsentant

Jakob Teglgård Bendt

Dalshuse 3

5856 Ryslinge

jakon@nyborg.dk

Tlf.: 40 54 77 08

.

Medarb. repræsentant

Rasmus Jacobsen

Skovsbovej 340

5700 Svendborg

rasmj@nyborg.dk

Tlf.: 24 27 40 93

.

Skoleleder/sekretær

Miguel Svane

Syvhøjvej 33

5260 Odense

msv@nyborg.dk

Tlf.: 30 27 02 37

.

Pædagogisk leder/

referent

Peter Normann Hansen

Mårvænget 1

5800 Nyborg

pnh@nyborg.dk

Tlf.: 61 70 05 30

 
Dato for Bestyrelsesmøder 2021/2022: