Skolebestyrelse

Jævnfør reglerne i Folkeskolelovens § 42, er der oprettet en skolebestyrelse på Nyborg Heldagsskole med følgende sammensætning:

5 medlemmer valgt af og blandt personer, der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet på skolen (valgperiode 2 år)
2 repræsentanter valgt af og blandt skolens medarbejdere.

 

Nyborg Heldagsskoles Bestyrelse 2021/2022:

(Konstitueret 20/09-2021)

Formand

Karina Gottlieb

Fjordparken 70

5800 Nyborg

karina@gottliebs.dk

Tlf.: 42 49 58 00

Forældrerepræsentant

(Poul) Bo Rasmussen

.

.

joey.borasmussen@hotmail.com

Tlf.: 42 75 56 78

Forældrerepræsentant

Henriette S. Winther

Møllegyden 4

5853 Øebæk

soelverblad@hotmail.com

Tlf.: 60 13 44 90

Forældrerep.supplant

Morten Sterling

Start-Ene-vej 14

5220 Odense SØ

m.sterling14@hotmail.com

Tlf.: 28 88 49 80

Forældrerep.supplant

Nathja Molsgaard

.

.

nathja1985@hotmail.com

Tlf.: 22 11 15 61

Forældrerepræsentant

Jette Haunstrup

Lervadvej 40

5540 Ullerslev

jettehaunstrup@yahoo.dk

Tlf.: 53 38 51 38

Forældrerepræsentant

Henrik Berggreen

.

.

.

.

.

Eksternt medlem

Skellerup Landsbyråd

Stefan Wilkens

Bytoften 23

5540 Ullerslev

stefan.wilkens@skellerupnet.dk

Tlf.: 61 51 75 99

Medarb. repræsentant

Jeppe Dørup

Lindevej 21

5800 Nyborg

jdo@nyborg.dk

Tlf.: 30 29 39 10

.

Medarb. repræsentant

Rasmus Jacobsen

Skovsbovej 340

5700 Svendborg

rasmj@nyborg.dk

Tlf.: 24 27 40 93

.

Skoleleder/sekretær

Miguel Svane

Syvhøjvej 33

5260 Odense

msv@nyborg.dk

Tlf.: 30 27 02 37

.

Viceskoleleder/

Stedfortræder/sekretær

David Wulf-Andersen

Bjernemark Byvej 27

5700 Svendborg

daw@nyborg.dk

Tlf.: 27 13 79 15

 
Dato for Bestyrelsesmøder 2021/2022: