Skoleudviklingssamtale m. forvaltning 2023.

SKOLEUDVIKLINGSSAMTALE

Aftaledokument/referat.

 

Nyborg Heldagsskole

27. februar 2023

 

        Anerkendelse/hvad fungerer godt?

Høj kvalitet i opgaveløsning mht. at lykkes med elevmålgruppen.

Der er meget høj grad af ledelseskvalitet.

 

Flow-skole-ambitionen forstærkes yderligere.

Arbejder tydeligt med skole- og erhvervspraktikker.

Stolthed og succes at udsluse.

Tydeligt hvad skolen vil generelt.

 

        Hvilke data bør der handles på?

Nye målsætninger ift. målgruppen. Mere fokus på livsduelighed og beskæftigelsesmuligheder, og ikke kun antal af afgangsprøver. Målsætninger beskrevet i Indsatsmodel 2022-2024.

Italesat lige-vægtning mellem afgangsprøver og erhvervspraktikker.

 

 

        Hvilke indsatser bør igangsættes med afsæt i data?

De igangværende indsatser fastholdes og fortsætter.

 

 

 

        Hvordan understøtter ledelse og forvaltning det videre forløb?

Ledelsen arbejder videre med at være tæt på udslusning.

Ledelse- og personaleressourcer flyttes til almenskoler ift. udslusning.

Styrke sammenhængen mellem almen og heldagsskolen.

Forvaltningen fortsætter det igangsatte arbejde mht. udskolingens fokus på erhverv.

 

Skoleudviklingssamtale m. forvaltning 2023. Aftaledokument/referat kan også læses som Word-dokument her og som PDF-format her.