INFO OM CORONAVIRUS

 

Her på siden, vil der løbende komme de samme informationer omkring Coronavirus situationen, som også er sendt til alle forældre på Aula.

                                                                                                                                       

 

09-02-2021 kl. 10.25

 

Kære alle forældre

Vores nuværende ordning, hvor vores skoledagen er afkortet med en time, fortsætter frem til påske. Når vi når så langt, vil vi vurdere om der sker en yderligere forlængelse. Den kortere skoledag giver os bedre mulighed for at være to voksne i hver klasse flere timer og dermed undgå at blande eleverne.

Så frem til påske vil skoledagen være fra 8.15 til 13.30 alle dage.

Efter omstændighederne går det ellers rigtig godt - vi har ikke haft nogen smittetilfælde på skolen siden slutningen af oktober, hvilket jo efterhånden er længe siden. Vi oplever at det er meget trygt at komme i skole her hos os.

Hilsner fra Miguel, Peter og David

 

05-02-2021 kl. 16.50

 

Kære alle forældre

Samarbejdet mellem os og jer er hele grundlaget for at vi sammen kan lave god skole for det vores børn!

Vi prøver derfor, på trods af Corona, at holde fast i at holde samarbejdsmøder, Elevplanskonferencer og andre vigtige møder der er nødvendige for børnenes udvikling og trivsel.

Hvor det er muligt vil vi gerne holde møderne med jer virtuelt.

Hvis det ikke kan lade sig gøre, enten fordi det ikke er teknisk muligt eller fordi vi bare har brug for at sidde fysisk sammen, så er der mulighed for at holde møde sammen her på skolen.

Ved fysiske møder skal følgende retningslinjer overholdes:

  • Der bruges håndsprit når man går ind på skolen.
  • Forældre bærer mundbind indtil man har sat sig til mødet - så kan mundbindet fjernes.
  • Til mødet placerer vi os med to meters afstand.

Husk at komme ud at lege i sneen... 😉

Hilsner fra Peter, Miguel og David

 

08-01-2021 kl. 07.45

 

Kære forældre på Nyborg Heldagsskole

Fra på mandag d. 11. januar afkortes skoledagene.

Mødetiden alle dage vil være 8.15 til 13.30

Al transport vil fungere som normalt, blot en time tidligere end I er vant til. Jeres børn vil altså være en time tidligere hjemme, bortset fra fredage hvor det kun drejer sig om en halv time.

SFO fortsætter som den plejer og har nu åbent fra 13.30 til 16.30.

At afkorte skoledagen giver os mulighed for at samle vores resurser og dermed være flere voksne om at løse opgaven i den kortere skoletid. At vi er flere voksne betyder, at vi bedre kan holde holde både børn og voksne adskilt i deres klasser - dermed nedsætter vil risikoen for at smitte hinanden. Beslutningen om at afkorte skoledagen handler altså om vores fælles sikkerhed!

Beslutningen er taget i samarbejde med skolens bestyrelse og er godkendt i det politiske udvalg i kommunen.

Indtil videre kører denne ordning frem til vinterferien.

Hvis det for nogen ikke er muligt at jeres barn kommer en time tidligere hjem, skal I kontakte enten Peter (afdeling A) eller David (afdeling B og C).

De bedste hilsner fra

Miguel, Peter og David

 

 

03-01-2021 kl. 08.25

 

Kære alle forældre på Nyborg Heldagsskole

Vi håber at I har haft en rigtig dejlig jul og har kunnet finde det gode i, at det nok blev en af de stille og nære af slagsen 😉

Som alle nok har bemærket, starter folkeskolerne med hjemmeundervisning for alle elever efter Nytår.

Det gælder ikke for Nyborg Heldagsskole - som skole for elever der har brug særlig støtte er vi ikke omfattet af restriktionerne på det øvrige skoleområde.

Såvel skole, SFO og transport kører efter sædvanlig plan.

Vi holder et ledelsesmøde inden opstarten, hvor vi gennemgår og vurderer vores nuværende retningslinjer. I får nærmere besked om hvilke justeringer vi i givet fald laver, på lørdag.

Lige nu vil vi bare gerne ønske alle en rigtig god Nytårsaften!

 

 

03-01-2021 kl. 08.15

 

Kære alle forældre

Som beskrevet i den sidste besked, så er Nyborg Heldagsskole åben for alle elever - det er kun de almindelige folkeskoler i kommunen der skal lave undervisning over nettet.

Vi laver dog nogle nogle få opstramninger i vores corona-retningslinjer, for at begrænse mulighederne for at vi smitter hinanden.

For jer forældre

  • I skal som forældre blive udendørs, hvis I henter eller bringer jeres børn.
  • Elevkonferencer skal, så vidt det er muligt, holdes virtuelt - altså over computer eller telefon.

Vi vil meget gerne holde fast i at afholde de elevkonferencer som allerede er planlagt og vil gøre alt hvad vi kan for at hjælpe jer med at kunne gøre det over computer eller telefon. Snak med jeres team om hvordan det kan lade sig gøre at holde mødet.

Det er stadig muligt at holde akutte møder, hvor I som forældre kommer på skolen, når det er nødvendigt for jeres barns trivsel. 

For jer der har forløb i Familieafdelingen, vil det stadig være muligt at komme til samtaler på skolen.

Som forældre skal I være meget opmærksomme på IKKE at sende jeres barn i skole hvis han eller hun har selv ganske svage symptomer, samt hvis der har været nær kontakt til andre der har vist sig at være positive.

Hvis vi oplever et barn med symptomer i skolen bliver bliver barnet isoleret og vi beder jer forældre om at hente barnet med det samme.

For os på skolen

På skolen holder vi fast i særlig rengøring og håndhygiejne. Vi holder os, både voksne og børn, adskilt mellem afdelingerne og alle voksne holder afstand til hinanden.

I den kommende periode begrænser vi endnu mere omkring vores interne møder og samarbejde - det bliver først og fremmest virtuelt.

Myndighedernes udmelding er at de nuværende stramninger løber frem til d. 17. januar. Vi har dog en forventning om at det meget vel kan blive forlænget. Derfor gælder de ovennævnte stramninger indtil vi informerer om at der er ændringer.

På trods af alt det coronabøvl glæder vi os til at se både jer og jeres børn på mandag 😉

De bedste hilsner fra 

Miguel, Peter og David

 

 

15-12-2020 kl. 23.10

Selvom øvrige skoler lukker ned, så fortsætter Nyborg Heldagsskole med samme tider og under nuværende corona retningslinjer på skolen. Hvis I som forældre har spørgsmål eller er i tvivl om noget, så kontakt os venligst i ledelsen. Tjek også altid Aula.

Nyheder

Kære alle forældre i A   Jeg skriver til jer ...
Vigtig Info om Coronavirus
11/03 2020 kl. 23:38
Kære alle forældre på Nyborg Heldagsskole   Som ...
Klar til Aula ?
08/10 2019 kl. 10:34
I efterårsferien lukker ForældreIntra og erstattes ...
Lukkedag fredag den 20. december
05/10 2019 kl. 10:56
Heldagsskolen har lukkedag fredag den 20. december ...
TV2 har været forbi 2. b på Firkløverskolen i Ørbæk. ...
Det nye Elevråd 2019-2020
06/09 2019 kl. 11:26
Det nye Elevråd 2019-2020 Så er der valgt nyt Elevråd ...
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil varsler ...
KL har udskudt brugen af Aula, skolernes nye intra, ...
Elever fra Nyborg Heldagsskole får glæde af tømmer ...
Som de fleste nok ved, så lukkes der for ForældreIntra ...