Skolebestyrelse

NYBORG HELDAGSSKOLE, BESTYRELSE.

 

Jævnfør reglerne i Folkeskolelovens § 42, er der oprettet en skolebestyrelse på Nyborg Heldagsskole med følgende sammensætning:

5 medlemmer valgt af og blandt personer, der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet på skolen (valgperiode 2 år)
2 repræsentanter valgt af og blandt skolens medarbejdere.

 

Nyborg Heldagsskoles Bestyrelse 2020/2021:

 

Formand Næstformand
Ronni Schønneman (Poul) Bo Rasmussen
Nørrevoldgade 38  
5000 Odense C  
chrog@me.com joey.borasmussen@hotmail.com
Tlf.: 51 46 44 73 Tlf.: 42 75 56 78
   
   
       
Forældrerepræsentant Forældrerepræsentant
Henriette S. Winther Morten Sterling
Møllegyden 4 Start-Ene-vej 14
5853 Øebæk 5220 Odense SØ
soelverblad@hotmail.com m.sterling14@hotmail.com
Tlf.: 60 13 44 90 Tlf.: 28 88 49 80
   
   
       
Forældrerepræsentant Forældrerep.supplant
Nathja Molsgaard Jette Haustrup
  Lervadvej 40
  5540 Ullerslev
nathja1985@hotmail.com jettehaustrup@yahoo.dk
Tlf.: 22 11 15 61 Tlf.: 53 38 51 38
   
   
       
Forældrerep.supplant Forældrerep.supplant
Kim Hansen Karina Gottlieb
Sendtvedvej 48 Fjordparken 70
5871 Frørup 5800 Nyborg
kimchristian@hotmail.com karina@gottliebs.dk
Tlf.: 28 90 55 62 Tlf.: 42 49 58 00
   
   
       
Eksternt medlem    
Skellerup Landsbyråd  
Stefan Wilkens  
Bytoften 23  
5540 Ullerslev  
stefan.wilkens@skellerupnet.dk  
Tlf.: 61 51 75 99  
   
       
Medarb. repræsentant Medarb. repræsentant
Jeppe Dørup Rasmus Jacobsen
Lindevej 21 Skovsbovej 340
5800 Nyborg 5700 Svendborg
jdo@nyborg.dk rasmj@nyborg.dk
Tlf.: 30 29 39 10 Tlf.: 24 27 40 93
   
   
       
Viceskoleleder/ Skoleleder/sekretær
Stedfortræder/sekretær Miguel Svane
David Wulf-Andersen Syvhøjvej 33
Bjernemark Byvej 27 5260 Odense
5700 Svendborg msv@nyborg.dk
daw@nyborg.dk Tlf.: 30 27 02 37
Tlf.: 27 13 79 15  
   
       
       
Dato for Bestyrelsesmøder 2020/2021:
 

     Tirsdag d. 6. oktober 2020 kl. 16.30-18.30

     Torsdag d. 12. november 2020 kl. 16.30-18.30

     Tirsdag d. 15. december 2020 kl. 17.00- Julemøde

     Torsdag d. 28. januar 2021 kl. 16.30

     Onsdag d. 24. marts 2021 kl. 16.30

     Torsdag d. 29. april 2021 kl.16.30

     Torsdag d. 10. junil 2021 kl.16.30

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. december 2020

 

 

 

 

Nyheder

Kære alle forældre i A   Jeg skriver til jer ...
Vigtig Info om Coronavirus
11/03 2020 kl. 23:38
Kære alle forældre på Nyborg Heldagsskole   Som ...
Klar til Aula ?
08/10 2019 kl. 10:34
I efterårsferien lukker ForældreIntra og erstattes ...
Lukkedag fredag den 20. december
05/10 2019 kl. 10:56
Heldagsskolen har lukkedag fredag den 20. december ...
TV2 har været forbi 2. b på Firkløverskolen i Ørbæk. ...
Det nye Elevråd 2019-2020
06/09 2019 kl. 11:26
Det nye Elevråd 2019-2020 Så er der valgt nyt Elevråd ...
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil varsler ...
KL har udskudt brugen af Aula, skolernes nye intra, ...
Elever fra Nyborg Heldagsskole får glæde af tømmer ...
Som de fleste nok ved, så lukkes der for ForældreIntra ...