Princip for skole-hjemsamtale

Nyborg Heldagsskole har et udvidet skole-hjemsamarbejde.

På Nyborg Heldagsskole tror vi på, at vi bedst lykkes med at udvikle det enkelte barn i fællesskab. I tæt samarbejde udvikler vi barnet hen mod uddannelse og livsduelighed.

Et godt skole – hjemsamarbejde har stor betydning for elevernes indsats og positive udvikling på skolen.

Vi har et positivt samarbejde byggende på gensidig respekt for hinandens positioner i barnets liv. Al samarbejdet skal foregå i gensidig respekt og altid i tæt kontakt mellem hinanden.

Det er gavnligt for elevens udvikling, at skole og hjem mødes og taler med hinanden. Derfor vægtes mødeaktivitet højt af både skole og hjem. Møderne findes i form af elevplanskonferencer, skole-hjemsamtaler og sociale forældrearrangementer. Skolen kan derudover tilbyde frivillig familievejledning.

Det tilsigtes, at forældre inden mødets afholdelse kender til mødeindhold og er bekendt med hvem, der deltager på møderne.

I kommunikation omkring eleven er AULA’s beskedsystem det primære kommunikationssted.

Hver afdeling har en afdelings-telefon med direkte nummer, hvor forældre kan få fat i elevens lærer eller pædagog. Skolelederen kan altid kontaktes på telefon eller mail, som fremgår under kontakt på hjemmesiden.

Nyheder

Kære alle forældre i A   Jeg skriver til jer ...
Vigtig Info om Coronavirus
11/03 2020 kl. 23:38
Kære alle forældre på Nyborg Heldagsskole   Som ...
Klar til Aula ?
08/10 2019 kl. 10:34
I efterårsferien lukker ForældreIntra og erstattes ...
Lukkedag fredag den 20. december
05/10 2019 kl. 10:56
Heldagsskolen har lukkedag fredag den 20. december ...
TV2 har været forbi 2. b på Firkløverskolen i Ørbæk. ...
Det nye Elevråd 2019-2020
06/09 2019 kl. 11:26
Det nye Elevråd 2019-2020 Så er der valgt nyt Elevråd ...
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil varsler ...
KL har udskudt brugen af Aula, skolernes nye intra, ...
Elever fra Nyborg Heldagsskole får glæde af tømmer ...
Som de fleste nok ved, så lukkes der for ForældreIntra ...