Lukning af skolerne forlænges frem til og med påske

Lukning af skolerne forlænges frem til og med påske

Velkommen

Indholdsbeskrivelse og priser for skolegang på Nyborg Heldagsskole Afdeling for elever
med tilknytningsvanskeligheder
Konsulentvirksomhed
På Nyborg Heldagsskole integreres specialundervisning og den socialpædagogiske indsats i et samlet tilbud, hvor den røde tråd er læring hele dagen.
Målet med indsatsen for de yngste børn er at normalisere barnets og familiens tilværelse – det vil sige en tilbagevenden til normale fritids- og skoleaktiviteter så hurtigt som muligt.

 
Nyborg Heldagsskole har en afdeling for elever, der er kendetegnet ved at være udviklingsforstyrrede.
Flere af skolens udenbyselever er visiteret til Nyborg Heldagsskole, da de mener, at skolen med særlig viden og kompetence indenfor denne målgruppe, er de bedste til at løse denne opgave.
Nyborg Heldagsskole udbyder ekstern konsulentvirksomhed, og rykker som Videncenter ud til andre parter, der måtte have interesse i den ekspertise, som skolen har. Konsulentvirksomheden omhandler både sparring på praksis samt teoretiske og direkte anvendelige oplæg, der kan være med til at udvikle pædagogiske institutioner, skoler eller kommuner.
Læs mere.... Læs mere.... Læs mere....