Indholdsbeskrivelse og priser for skolegang på Nyborg Heldagsskole

På Nyborg Heldagsskole integreres specialundervisning og den socialpædagogiske indsats i et samlet tilbud, hvor den røde tråd er læring hele dagen.
Målet med indsatsen for de yngste børn er at normalisere barnets og familiens tilværelse – det vil sige en tilbagevenden til normale fritids- og skoleaktiviteter så hurtigt som muligt.

Læs mere....

Afdeling for elever med tilknytningsvanskeligheder

Nyborg Heldagsskole har en afdeling for elever, der er kendetegnet ved at være udviklingsforstyrrede.
Flere af skolens udenbyselever er visiteret til Nyborg Heldagsskole, da de mener, at skolen med særlig viden og kompetence indenfor denne målgruppe, er de bedste til at løse denne opgave.

Læs mere....

Nyborg Heldagsskole har egen Familieafdeling

På Nyborg Heldagsskole har vi vores egen familieafdeling, som er en del af skolens samlede tilbud.

Familieafdelingens formål er at styrke forældrerollen hos skolens forældre med henblik på at støtte barnets udvikling og trivsel.

Vi tilbyder familievejledning......

Læs mere....