Pressemeddelelse UVM

Pressemeddelelse UVM

Pressemeddelelse UVM

 

Selvevaluering i fokus på Månedens Skole

Nyborg Heldagsskole er Månedens Skole i maj 2007
Pressemeddelelse fra Danmarks Lærerforening og Undervisningsministeriet den 24. maj 2007

Danmarks Lærerforening og Undervisningsministeriet ønsker i fællesskab at sætte fokus på engagementet i folkeskolen. Derfor udvælger de to parter en gang om måneden Månedens Skole.

Formålet med Månedens Skole er at skabe et positivt billede af det engagement, der bærer folkeskolen, og at få de mange gode initiativer ude på skolerne frem i lyset.

Månedens Skole for maj 2007 er Nyborg Heldagsskole.

Nyborg Heldagsskole evaluerer skolens aktiviteter ved det årlige ”pædagogiske servicetjek”. Ved hjælp af en tjekliste med en række spørgsmål gennemgås alle hverdagens aktiviteter, blandt andet skolens informationsniveau, møder, undervisning, efteruddannelse, socialpædagogiske aktiviteter, budget, elevgruppe og frikvarterer. Samtlige lærere i både ind- og udskoling diskuterer over en hel dag, hvordan de forskellige aktiviteter fungerer, og særligt, hvad der kan gøres bedre. Med udgangspunkt i servicetjekket og de erfaringer, der gøres på dagen, ændres skolens praksis med det samme.

Nyborg Heldagsskole er en skole for normalt begavede børn, der er svære at rumme i kommunens øvrige folkeskoler. Skoleleder Torben Juul Sørensen siger, at ”servetjekket sikrer kvalitet i opgaveløsningen på skolen. Blandt andet på grund af servicetjekket kan størstedelen af skolens elever tilbagesluses til almindelige folkeskoler”. Servicetjekket medvirker desuden til, at informationsniveauet blandt lærere, elever og forældre er højt, og at konflikter løses ensartet på skolen. Med servicetjekket får personalet desuden stor indflydelse på hverdagen på skolen, hvilket sikrer et højt engagement og ejerskab. Servicetjekket er et koncept, som alle landets skoler kan have glæde af, vurderer Torben Juul Sørensen.

Undervisningsminister Bertel Haarder udtaler:

”Servicetjek lyder som en rigtig god idé, der er med til at forbedre hverdagen og arbejdsglæden. Det lyder utroligt, at det betyder så meget for eleverne, at det medvirker til, at de kan komme tilbage i en almindelig folkeskole. Det vil jeg gerne høre mere om og få udbredt kendskabet til andre steder”, siger Bertel Haarder.

Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, udtaler:

”Nyborg Heldagsskoles servicetjek er et godt eksempel på, at den enkelte skole finder en evalueringspraksis, der er lokalt forankret og passer til skolens behov. Den enkle og ubureaukratiske praksis, hvor alle ansatte bliver involveret i at udvikle skolens daglige praksis, skaber det engagement, der er så afgørende for folkeskolens udvikling”.

Yderligere oplysninger:
Formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen, tlf. 2164 6293
Pressechef i Undervisningsministeriet Line Aarsland, tlf. 2440 7471