Samarbejdsbaseret problemløsning

BØRN GØR DET RIGTIGE – HVIS DE KAN !
Dette er grundholdningen i Ross W. Greens teori.
I den sammehæng vil vi gerne anbefale følgende bøger: “Det eksplosive barn” og “Fortabt i skolen”. Den første bog er rigtig god til forældre, mens bog 2 er særlig velegnet til lærere, pædagoger m.fl.
Begge bøger udemærker sig ved, at være let tilgængelige og teorien er flot underbygget i begge bøger med konkrete eksempler fra hverdagen.

“Børn gør det rigtige – hvis de kan” – det er udgangspunktet. Målet er at  finde de færdigheder og kompetancer, som eleven ikke mestrer. Dernæst skal eleven arbejde målrettet med at opøve de manglende færdigheder for dermed at undgå den eksplosive adfærd.

Metoden består af to elementer.

1. Situationsanalyse
Indsigt i “triggers” og “stisystemer”

Trigger” = uløste problemer (f.eks. have svært ved at fungere i gruppearbejde)
“Stisystemer” = de færdigheder, der mangler at blive opøvet (svært ved afvigelser fra regler, rutiner, oprindelig plan, svært ved at udtrykke bekymringer, behov eller tanker i ord).
I bogen “Fortabt i skolen” findes bagerst i bogen et hjælpeskema, der er meget anvendeligt til arbejdet med at finde “triggere” og “stisystemer”. Skemaet hedder AMFUP (Analyse af Manglende Færdigheder og Uløste Problemer)

2. Den voksnes valg af reaktion på den udfordrende adfærd

Plan A:
Den voksne sætter sin vilje igennem (du skal – konsekvenspædagog)
Plan B:
Både elevens og den voksnes behov og anliggender tilgodeses – barnet trænes i de færdigheder, der mangler
Plan C:
Den voksne føjer og accepterer barnets ønsker – fordi der p.t. er fokus på andre emner

Det man som forældre, lærer, pædagog skal arbejde målrettet med er, at få Plan B = Samarbejdsbaseret problemløsning, til at fylde mest.

Plan B består af 3 elementer:
1. Empati-trinnet – indsamler oplysninger for at forstå barnets anliggender og synspunkter klarest muligt
2. Definer problemet – sammenfatning af begge parters ønsker og behov
3. Invitation – arbejdes med at finde en fælles løsning

Der afholdes kurser og temadage for skoler og institutioner i Samarbejdsbaseret Problemløsning (“Det eksplosive barn” og “Fortabt i skolen”). Se www.samarbejdsbaseretproblemlosning.dk