Grundoplysninger

Nyborg Heldagsskole

Pårupvej 25B,

5540 Ullerslev

Tlf.: 63 33 70 24

e-mail: nyborgheldagsskole@nyborg.dk

 

Skoleleder: Miguel Svane
Viceskoleleder: David Wulf-Andersen

Formand for skolebestyrelsen: Karina Gottlieb

Klassetrin og spor på skolen

Antal klassetrin på skolen: 0-10. kl.

Antal grupper:

Afd. A/Indskoling: 6 grupper

Afd. B/Mellemtrinet/udskoling: 4 grupper

Afd. C/Struktureret afdeling: 5 grupper

Virksomhedsplaner, årsberetninger, brugerundersøgelser m.v.

Undervisningsmiljøvurdering

Skolen udarbejder undervisningsvurdering hvert 3 år. Undervisningsmiljøvurderingen kan ses her på skolens hjemmeside.