Elevplan

FORMÅLET MED ELEVPLANEN PÅ NYBORG HELDAGSSKOLE:

Dokumentere elevens udvikling og læring fagligt og socialt 

Gennem fælles forståelse og i en ligeværdig dialog give elev, forældre og team (lærer og pædagog) et solidt grundlag for planlægning af en fremadrettet indsats 

Tage afsæt i elevens kunnen, interesser og stærke sider 

Udtrykke positive forventninger til eleven

Indeholde mål for eleven

Indeholde aftaler mellem elev, forældre og team (lærer og pædagog)

Evaluering, opfølgning af elevens kundskabsmæssige og sociale udvikling sat i relation til de nationale mål


ELEVMÅL PÅ NYBORG HELDAGSKOLE:

Elevens individuelle mål skal formuleres på baggrund af potentialerne.

Målene skal være:

· Konkrete og præcise
· Fleksible
· Realistiske
· Evaluerbare

Elevplanen udarbejdes 1 gang årligt. I elevplanen indgår samtaler med elev og forældre (se spørgekataloger – menupunkt i højre side).