Elevplan

FORMÅLET MED ELEVPLANEN PÅ NYBORG HELDAGSSKOLE:

Dokumentere elevens udvikling og læring fagligt og socialt 

Gennem fælles forståelse og i en ligeværdig dialog give elev, forældre og team (lærer og pædagog) et solidt grundlag for planlægning af en fremadrettet indsats 

Tage afsæt i elevens kunnen, interesser og stærke sider 

Udtrykke positive forventninger til eleven

Indeholde mål for eleven

Indeholde aftaler mellem elev, forældre og team (lærer og pædagog)

Evaluering, opfølgning af elevens kundskabsmæssige og sociale udvikling sat i relation til de nationale mål


ELEVMÅL PÅ NYBORG HELDAGSKOLE:

Elevens individuelle mål skal formuleres på baggrund af potentialerne.

Målene skal være:

· Konkrete og præcise
· Fleksible
· Realistiske
· Evaluerbare

Elevplanen udarbejdes 1 gang årligt. I elevplanen indgår samtaler med elev og forældre (se spørgekataloger – menupunkt i højre side).

Nyheder

Klar til Aula ?
08/10 2019 kl. 10:34
I efterårsferien lukker ForældreIntra og erstattes ...
Lukkedag fredag den 20. december
05/10 2019 kl. 10:56
Heldagsskolen har lukkedag fredag den 20. december ...
TV2 har været forbi 2. b på Firkløverskolen i Ørbæk. ...
Det nye Elevråd 2019-2020
06/09 2019 kl. 11:26
Det nye Elevråd 2019-2020 Så er der valgt nyt Elevråd ...
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil varsler ...
KL har udskudt brugen af Aula, skolernes nye intra, ...
Elever fra Nyborg Heldagsskole får glæde af tømmer ...
Som de fleste nok ved, så lukkes der for ForældreIntra ...
Skoleskak på Nyborg Heldagsskole
03/12 2018 kl. 08:34
SFA - Skoleskak for alle Nyborg Heldagsskole ...
Nyborg Heldags og Miguel, har pr. 1. august budt Vores ...