Principper/politikker (smartphones/tablets)

1.   Elevers brug af mobiler på skolen (drøftelse og vedtagelse). (Skolebestyrelsesmøde 4. september 2023)

 

- Mobilpolitik på skolen. Ud fra eksisterende aftale om praksis skal vi vedtage en politik:

 

- Alle elever afleverer deres mobiltelefon hver morgen, de møder ind. Telefonen er i skolens varetægt indtil afslutningen af skoledagen. Et team kan i enkelte tilfælde dispensere i forhold til reglen hvad angår konfliktforebyggelse eller brug af telefon i undervisningssituationer.

 

Undervisningsministeriet har fokus på børns skærmbrug i skoletid.

Vores politik tages med på afdelingsmøder og vendes der.

Skolebestyrelsen er helt enig i mobilpolitikken.