SFO

SFO på Nyborg Heldagsskole

SFO’en på Nyborg Heldagsskole tilbyder pasning á to moduler – morgenmodul og eftermiddagsmodul. SFO’en på Nyborg Heldagsskole er beliggende i indskolings lokaler. Det vil sige, at det er kendte omgivelser for børnene, og at de undgår skift, som kan skabe forvirring.

I SFO’en på Nyborg Heldagsskole arbejder vi videre med den struktur og målsætning, som er sat for skoledagen både i undervisningen og de socialpædagogiske aktiviteter . Vi lægger vægt på, at børnene får en god afslutning på dagen, som giver dem ro, og tager udgangspunkt i det enkelte barns behov i de planlagte aktiviteter i SFO- tiden.  Det er læreren og pædagogen i det team det enkelte barn er tilknyttet, som vurdere hvad barnet har behov for både i morgen- og eftermiddagsmodulet. Der udarbejdes en plan for det enkelte barn, som er kendt for alle.

Vi benytter os af de socialpædagogiske aktivitetsmuligheder vi har til rådighed på skolen. På morgenmodulet tilbydes børnene morgenmad i tidsrummet 6.30 til 7.45.

De ansatte i SFO’en er skolens egne pædagoger, og altså kendte voksne fra barnets skoledag.

Åbningstider/priser:                                                                     

Morgenmodul fra kl. 6.30 til 8.00  – pris kr. 588      

Morgen + hele eftermiddagen fra kl. 15.00 til 16.30 (Fredag dog kun til 15.30) - pris kr. 1.220

Feriepasning 4 uger i juli og mellem jul og nytår - pris per uge kr. 633

I ferier tilbydes pasning i SFO’en  på Nyborg Heldagsskole i den første og sidste uge af sommerferien. I de resterende uger af sommerferien, efterår- og vinterferie, jule, påske og pinseferie samt øvrige helligdage/fridage tilbydes pasning i samarbejde med kommunens øvrige SFO’er.