Sammenlignelig brugerinfoAlle skoler skal stille oplysninger til rådighed, så borgerne får en reel mulighed for at vurdere og sammenligne serviceydelser på skoleområdet jf. Indenrigsministeriets betænkning om sammenlignelige brugerinformation.

Vi gør opmærksom på, at Nyborg Heldagsskole er en specialskole, hvorfor nedenstående oplysninger (grundoplysninger, profil og undervisning, faktuelle oplysninger og bygninger og lokaler) skal sammenlignes med landets øvrige heldagsskoler.

Nyborg Heldagsskole er et kommunalt tilbud til normaltbegavede børn og unge, der af den ene eller den anden grund ikke kan være i folkeskolen.Skolen er underlagt Folkeskoleloven. Nyborg Heldagsskole arbejder tværfagligt indenfor tre ligeværdige områder:

  • Undervisning
  • Socialpædagogiske aktiviteter
  • Familiebehandling

For nærmere beskrivelse af:

Målsætning/gruppe
Pædagogik
Visitation

De sammenlignelige oplysninger er defineret som:

  • Grundoplysning
  • Profil og undervisning
  • Faktuelle oplysninger
  • Bygninger og lokaler