Hjemkundskab

Hjemkundskab

Nyborg 21.08.2008 12:00

Heldagsskole uden undervisning i madlavning

Ingen gryder og pander skramler på det blanke keramikkomfur, og emhætten har ikke slugt røg og damp siden engang i maj, hvor Fødevareregion Syd greb ind. Skoleinspektør Torben Juel Sørensen beskuer mismodigt det tomme køkken.

Af Claus Kallerup

Fødevareregion Syd blokerer stadig for hjemkundskab

NYBORG: Nyborg Heldagsskole kan heller ikke i det nye skoleår undervise i hjemmekundskab. Fødevareregion Syd har nemlig forlangt, at skolen skal have autorisation og føre egenkontrol som en anden restaurant, hvis den skal køre sin hjemmekunskabsundervisning, som den hidtil har gjort. Den har samtidig givet skolen en sur smiley og en bøde på 15.000 kroner for manglende egenkontrol.

Sagen kan ifølge skoleinspektør Torben Juel Sørensen i sin yderste konsekvens ende på allerhøjeste politiske plan. Fastholder føderegionen sine krav til skolen, kan det danne præcedens for alle skoler i hele landet. -

- Det vil ikke alene være særdeles omkostningsbelastende for hele skolesystemet men også berøve undervisningstid fra det hjemkundskab, som børnene i virkeligheden skal lære. At begå sig i et køkken derhjemme kræver ikke egenkontrol eller autorisation fra fødevaremyndighederne, oplyser skoleinspektøren, som har underrettet Danmarks Lærerforening om sagen, så organisationen kan tage over, hvis sagen ender med at kunne få konsekvenser for alle landets skoler.

Skoleinspektør Torben Juel Sørensen så helst sagen løst i al fordragelighed, så skolen kan vende tilbage til sin normale hverdag.

Kun få i køkkenetAl undervisning på skolen foregår i mindre grupper, fordi eleverne har indlæringsvanskeligheder. Derfor kan skolen ikke undervise alle elever på en årgang i hjemkundskab samtidig. Det er ganske enkelt for farligt. To til fire elever, alt under hensyntagen til temperament og tilbøjeligheder, laver mad, og resten spiser det sammen med dem i stedet for at smide det netop fremstillede mad ud.

- Eleverne opholder sig trods alt på skolen hele dagen og har derfor også behov for noget at spise engang imellem, siger Torben Juel Sørensen.

- Vi har rigeligt med problemer med spisevægring, eller voldsom overvægt. Alt det kan vi bearbejde, når børnene får tid til at sætte sig ned og spise i ro og mag. Det betyder også noget mentalt, fordi den ro, der er omkring måltidet, får dem til at slappe af og nyde det hele, siger han.

Undervisning ihygiejne- I hjemkundskab underviser vi også eleverne i hygiejne, og vi har aldrig i de mange år, det har fungerret, som før fødevareregionen greb ind, haft nogen tilfælde af, at eleverne er blevet syge af maden, oplyser skoleinspektøren.

Sektionsleder for kontrolcentret i Odense under Fødevareregion Syd, Anette Bach, har ikke travlt med at få forholdene for børnene normaliseret.

- Jeg kom hjem fra ferie i midten af sidste uge og har ikke beskæftiget med den sag endnu og kan ikke sige, hvornår vi behandler sagen. Jeg har fået en mail fra Torben Juel Sørensen i går, men jeg har ikke haft tid til at svare ham. Vi er nødt til at prioritere, siger Anette Bach.

Leder 11.07.2008 12:00

Kontrol ude af kontrol

På Nyborg Heldagsskole har man haft en god tradition for, at en gruppe elever i faget hjemmekundskab lavede mad, som skolens elever samledes om, når det var spisetid. Alle var enige om, at det var en god idé. Undtagen Fødevarekontrollen, der er udstyret med mandat til at uddele smiley’er og bøder til bl.a. forretninger og restauranter, der ikke overholder spillereglerne for god omgang med fødevarer. I disse spilleregler er der også et krav om, at folk der håndterer fødevarer, skal lave “egenkontrol”. Det havde lærerne på Nyborg Heldagsskole ikke lige taget højde for. Derfor har skolen fået en bøde – og en sur smiley. Resultatet er, at den glimrende madordnding er droppet.

Det er naturligvis urimeligt, og umiddelbart har man kun hovedrysten til overs for dette indgreb – eller kald det overgreb – på skolens helt fornuftige udnyttelse af hjemmekundskabstimerne til at lave skolemad i; især fordi det angiveligt først og fremmest er et administrativt “svigt!”, der er anledning til Fødevarekontrollens indgreb. Det vidner om meget ringe fleksibilitet hos kontrollens medarbejdere, men de er nu en gang udstyret med beføjelser, som de skal bruge, når reglerne ikke overholdes. Der ville næppe være nogen grænse for, hvor stor forargelsen kunne vokse sig, hvis samme kontrollanter ikke havde passet deres arbejde og resultatet heraf var, at eleverne var blevet syge af den mad, de fik serveret på skolen.

Vi har indrettet os i et samfund, hvor kontrol, kontrol og atter kontrol, opsyn og tilsyn og overvågning er blevet en del af vores hverdag. Vi kræver regler og klare retningslinier på alle områder. Man kan synes at kontrollen har taget overhånd, eller man kan mene, at det er godt, at vi kontrollerer alt og alle på alle områder, og hvis man hører til sidstnævnte gruppe må man også leve med, at vi i ny og næ præsenteres for helt groteske sager, som f.eks. den fra Nyborg Heldagsskole.

Der er en stigende tendens til, at vi erstatter tillid med kontrol. Desværre har der været grelle eksempler i fødevarebranchen på, at det er påkrævet, men stadigvæk opfører langt de fleste medarbejdere i branchen sig fornuftigt og ansvarsfuldt. Når Fødevarekontrollens folk overreagerer, som tilfældet synes at være på skolen i Nyborg, så er det fordi de for alt i verden vil “holde egen røv fri”, hvis der nu skulle opstå en sag. Det kan man egentlig ikke fortænke dem i i en tid, hvor der – hvis der opstår et problem – skal findes syndebukke. Derfor kan man ryste på hovedet – og grine – af sagen fra Nyborg, men spørgsmålet er, om man ikke hellere skulle begynde at diskutere, om vores trang til at indrette os med kontrol af alt og alle er gået over gevind.

faber

Nyborg 10.07.2008 12:00

Skoleleder: Kontrol af skolemad helt ude i hampen

Af Sol Stoffregen

Først får Nyborg Heldagsskole en sur smiley og en bøde – nu er kontrollen i tvivl om, hvorvidt den overhovedet har noget at gøre på skolen
NYBORG: En sur smiley på grund af manglende autorisation og egenkontrol har gjort livet surt for Nyborg Heldagsskole, som siden har været nødt til at skifte me-nuen i hjemkundskab ud med dåsemad og rugbrødsmadder. Lige pludselig er Kontrolafdelingen i Odense, som smed den sure smiley efter børnene, usikker på, om den overhovedet har noget at gøre på skolen.

Normalt skal skoler ikke have autorisation til at gennemføre faget hjemkundskab, men alligevel fik Nyborg Heldagsskole en trist smiley den 20. maj for manglende autorisation samt egenkontrol.

- De gør vores hjemkundskabsundervisning til en virksomhed, det er helt ude i hampen og fuldstændig grotesk. Skal vores elever til at lave egenkontrol, spørger sko-lelederen Torben Juel Sørensen. Han er fuldstændig uforstående over for smileyen og bøden på 15.000 kroner, som han ikke har tænkt sig at betale foreløbigt. Derfor har han også sendt et brev til Fødevareregion Syddanmark for at få en fyldestgørende begrundelse for, hvorfor Heldagsskolen er underlagt erhvervsloven og ikke folkeskoleloven.

Den helt præcise årsag til, at Heldagsskolen skal have autorisation og lave egenkontrol, vil kontrolafdelingen i Odense ikke nærmere ind på.

Men skolelederen har en ide om, hvor det er gået galt. Skolen kører nemlig undervisningen efter særlige pædagogiske principper, hvor eleverne er delt op i små hold af to til fire personer i alle fag. Det vil sige i hjemkundskab, som de ældste årgange skal have, er der kun et hold, der laver mad per dag. Men til frokost samles de 20 elever fra den ældste årgang og spiser den varme mad.

- Eleverne er her jo mange timer, og ofte har de ikke selv mad med. Så det er jo smartere at lave mad til kammeraterne end at smide det ud. De små hold med tilknyttede pædagoger og lærere er nødvendige, fordi eleverne ofte er opfarende og kan finde på at gå amok med knive, føjer skolelederen til.

Usikkerhed om regler

Efter talrige telefonhenvendelser fra Fyns Amts Avis til Kontrolafdelingen i Odense den seneste halve snes dage, om, hvorfor en skole kan få en sur smiley for at lave mad i faget hjemkundskab, har afdelingen vendt og drejet kontrolpapirerne for at finde årsagen og er kommet frem til følgende.

- Der er nogle uklare ting, som vi skal have opklaret, inden vi vil tale med journalister. Jeg er gået ind i sagen sammen med vores jurist, og vi kan se, at der mangler nogle oplysninger, som vi skal have snakket med skolelederen om, siger Anette Back, sektionschef i Fødevarestyrelsens Kontrolafdeling i Odense og fortsætter:

- Det kan jo godt være, at skolen har handlet i god tro, og så skal de jo ikke straffes. Men hvis det viser sig, at de skal have autorisation, så skal de det.

På nuværende tidspunkt kan Kontrolafdelingen ikke få fat i skolelederen, og som Anette Back udtaler, vil de lade manden holde sommerferie, men til august vil de rette henvendelse for at få de sidste oplysninger. Indtil da har Kontrolafdelingen ingen yderligere kommentarer.

Ulovlig skoleleder

Tilbage står en meget ærgerlig skoleleder, som gerne vil understrege, hvor vigtigt et fag hjemkundskab er for skolens børn, både fagligt og socialt.

Flere af børnene lider af spiseforstyrrelser, og derfor er skolen optaget af at snakke om mad og skabe afslappede situationer omkring måltiderne, hvor de spiser i fællesskab.

I folkeskoleloven står der, at skoler skal tilbyde hjemkundskab på et eller flere klassetrin indenfor 4.-7. klasse, hvor der skal tilberedes forskellige typer af måltider, herunder varm mad.

Men siden den 20. maj har skolen ikke måttet lave varm mad på grund af smileyen og har derfor ikke kunne leve op til kravet.

- I øjeblikket overtræder jeg loven, jeg tilbyder ikke den hjemkundsskabsundervisning, som jeg skal. Maden er trukket ned til et absolut minimum, det er rugbrødsmadder og dåsemad, siger skolelederen, som er ked af, at det meste af den mad, eleverne godt må bruge, er usundt.

- Jeg er spændt på, hvor det her ender. Det er så ærgerligt, at vi skal bruge tid på det. Indtil videre afventer jeg fødevareregionens svar, og jeg regner også med at tage det op med undervisningsministeriet, siger Torben Juel Sørensen.