Princip for overgangsforløb til almenskole (eller anden skole).

På Nyborg Heldagsskole sikres der en god overgang for den enkelte elev, når de skal tilbage eller skifte til ny skole. Hver overgang til en (ny) skole må i princippet betragtes hver for sig, da der er forskel på, hvilke behov barnet, den unge, forældrene og de professionelle har i forbindelse med de enkelte overgange.

Ved alle overgange er det væsentligt, at der sikres understøttelse af barnets grundlæggende kompetencer og dets specielle behov, så dets trivsel og lyst til at lære sikres bedst muligt. Her har et velfungerende tværgående samarbejde og udviklingen af en fælles overgangspædagogik en central rolle i forhold til at sikre barnet/den unge de bedst mulige betingelser for at møde nye krav og udfordringer.

Der er udarbejdet en samarbejdsfolder til dette formål, som både Heldagsskolen og de modtagende folkeskoler i Nyborg kommune samt skolebestyrelsen (herunder forældre) har været med til at udvikle i fællesskab. Det opfordres til, at denne følges i samarbejdet med hensyntagen til den enkelte elevs behov.

Der kan endvidere aftales medfølgende ressourcer og elevstøtte fra Heldagsskolen til modtagende skole, i det omfang og på den måde det virker for eleven. På samme vis kan Heldagsskolen tilbyde efterværn og støtte til forældrene via Familieafdelingen på skolen før, under og efter et overgangsforløb til ny skole.

Skolebestyrelsen vil sammen med ledelsen og ansatte følge op på, om overgangsforløbet (og den tilhørende samarbejdsfolder) er tidssvarende og lever op til barnet/den unges, forældre og ansattes behov. Det henstilles til, at dette gøres årligt jf. skolebestyrelsens årshjul.

 

Skolebestyrelsen, december 2022