Konsulentvirksomhed

Ekstern konsulentvirksomhed

Nyborg Heldagsskole udbyder ekstern konsulentvirksomhed, og rykker som Videncenter ud til andre parter, der måtte have interesse i den ekspertise, som skolen har. Konsulentvirksomheden omhandler både sparring på praksis samt teoretiske og direkte anvendelige oplæg, der kan være med til at udvikle pædagogiske institutioner, skoler eller kommuner.

 

1. Om Nyborg Heldagsskole: Pædagogik og organisation

Kommuner, skoler og institutioner kan bestille dette foredrag, som finder sted på Nyborg Heldagsskole. Der vil være rundvisning og forklaringer omkring praksis i forhold til pædagogik, læringsmiljø og miljøterapi. Efterfølgende vil der være foredrag om blandt andet skolens målgruppe, skolens pædagogiske metoder og skolens organisatoriske opbygning omkring teamsamarbejde. Foredraget kan sammensættes ud fra efterspørgsel.

Pakke:
Tre timer med oplæg og rundvisning, inklusiv pause.
Kr. 8.000

Maksimalt 30 deltagere.

 

2. Pædagogiske metode: Samarbejdsbaseret Problemløsning

Med udgangspunkt i diverse litteratur og materiale fra Ross Green og Inge Brinck gives et teoretisk og praktisk anvendeligt oplæg om anerkendende og konfliktforebyggende samtaleteknikker med eksplosive børn. Der gives et teoretisk indblik i den pædagogiske metode og den generelle anerkendende tilgang samt direkte anvendelige analyseredskaber.

Pakke:
Tre timer inklusiv pause.
Pris kr. 8.000  (+ Statens km-takst). Maksimalt 30 deltagere.

Oplægget kan også afholdes på Nyborg Heldagsskole.

 

3. Magtanvendelse, konfliktløsning og værdiregelsæt

Med udgangspunkt i lovgivning, cirkulærer og bekendtgørelser gives et oplæg om de faktuelle forhold vedrørende magtanvendelse. Desuden indeholder oplægget teoretiske analyseredskaber og pædagogiske metoder til konfliktløsning.

Pakke:
Tre timer inklusiv pause.
Pris kr. 8.000  (+ Statens km-takst) – Maksimalt 30 deltagere.
Oplægget kan også afholdes på Nyborg Heldagsskole.

 

4. Inklusion

Nyborg Heldagsskole har mulighed for at rykke ud og
konsultere på skolers og kommuners inklusions
processer.

Faglige sparringsforløb på inklusion med ledelsen eller pædagogiske medarbejdere på skoler og i daginstitutioner. Der laves individuelle rammeaftaler for sparringsforløbet.

Timepris:
kr. 600 pr. pers./time fra Heldagsskolen + Statens km-takst (Maksimalt 30 deltagere).

 

5. Pædagogisk Servicetjek – et organisatorisk selvevalueringskoncept

I  2007 blev skolen kåret til Månedens Skole af Undervisningsministeriet og Danmarks Lærerforening på baggrund af Pædagogisk Servicetjek, som mest er at betegne som en slags LEAN- metode på skoleniveau. Lean blev anvendt på Toyotafabrikkerne i Japan til at effektivisere produktionen for at nedbringe omkostningsniveauet.

Med et årligt Pædagogisk Servicetjek evalueres der systematisk på skolens samlede virksomhed.
Pædagogisk Servicetjek er yderst brugbart til både folkeskoler og specialskoler.

Nogle af de positive effekter, der kan fremhæves ved et årligt Pædagogisk Servicetjek er:

  • medarbejderne får medejerskab og sikres medindflydelse
  • medarbejderne får en fælles pædagogisk forståelsesramme (f.eks. ens konflikthåndtering)
  • ledelsen har et effektivt styringsredskab i forhold til skolens samlede indsats
  • der opnås effektivitet, kvalitet og udvikling i opgaveløsningen på alle skolens områder
  • klare linjer i forhold til opgavefordeling, informationsformidling og beslutningskompetence

Oplægget vil i detaljer beskrive konceptet, samt de fordele der eksempelvis ligger i den medindflydelse, som personalet får ved det årlige kvalitetstjek.

Pakke:
Tre timer inklusiv pause – kr. 8.000 (+ Statens km-takst
Oplægget kan også afholdes på Nyborg Heldagsskole.
Maksimalt 30 deltagere.

 

6. Lærer og pædagogsamarbejde

Nyborg Heldagsskole har ca. 20 års erfaring med ligeværdigt fagligt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Vores samarbejde er velbeskrevet, evalueret og udviklet gennem lang tid. Ligeledes er den fagforeningsmæssige aftalebeskrivelse gennemgået vigtige og medejende processer i begge faggrupper.

Skolen tilbyder med denne pakke, at give et tre timers oplæg om erfaringerne og det fortsatte udviklingsarbejde, der ligger til grund for lærer og pædagog samarbejdet.

Pakke:
Tre timer inklusiv pause.
Pris kr. 8.000  (+ Statens km-takst) – Maksimalt 30 deltagere.
Oplægget kan også afholdes på Nyborg Heldagsskole.