Skolens Evalueringsplan

Skolens evalueringsplan

Skolen har meget faste rutiner på dette område.

Der udarbejdes 1 gang årligt en elevplan, hvor alle oplysninger er samlet og sendes til forældre og andre samarbejdsparter. Der er udarbejdet et spørgekatalog til elev og forældre. Svarene anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af elevplanen.

Derudover har skolen interne evalueringsformer både i personalegruppen og for eleverne.

Personale:

 • Pædagogisk servicetjek 1 gang årligt
 • Supervision både i klasseteamet (pædagog/lærer) og afdelingsvis
 • MUS- samtaler (medarbejderudviklingssamtaler) med skolens leder en gang årligt. 
 • TUS-samtaler (teamudviklingssamtaler) med viceskolelederen og lederen for pædagogerne en gang årligt. 
 • Elevplanskonferencer – her drøftes hver elev en gang årligt med udgangspunkt i elevplanen. Skolens ledelse deltager. 
 • Samarbejdskonferencer afdelingsvis og i klasseteamet (pædagog/lærer)

Eleverne:

Nyborg Heldagsskole er en specialskole. Derfor anvender vi en lang række tests, der bruges til at afdække specifikke problemstillinger hos eleverne af både faglig og social karakter. Eleverne testes og evalueres på deres reelle faglige niveau og ikke på deres klassetrin, da de ofte er under eller over klassetrinnet. Målsætningen sættes individuelt og efter kompetencer og potentiale.

 • Ugen der gik. Klassemøde i klasserne
 • LUS (læseevalueringsskemaet) 1 til flere gange årligt
 • Læseprøver:  OS, MiniSL, SL, IL, LÆS5, TL, hvor afkodning, læseforståelse og selvevaluering vurderes
 • Staveprøver: ST2-9, testbatteriet, hvor stavningen og skrift vurderes
 • Selvopfattelsesprøver – PSV (Psyko Social Vurdering) 1 gang om året med start på 2. klassetrin´- forår
 • Matematiktest (MGbh til 9. FG4) 1 gang årlig
 • DVO 3. kl. (læsevejleder tager denne)
 • Chips – i enkelte relevante tilfælde
 • Undervisningsmiljøvurdering (hver 3. år)

Anvendelsen af materialer og diagnosticerende prøver bruges til at afdække elevernes kompetencer og svagheder. Det videre faglige og sociale arbejde baseres på en kombination af den objektive og subjektive vurdering, som skal fremme elevens trivsel og læring. Den pædagogiske begrundelse for prøver og test hviler på, at ”indsigt kan kvalificere indsatsten”.

Endelig har skolens deltaget i den kommunale Trivselsundersøgelse og Ledervurdering.

Skolens indsatsområder og evaluering af skolens arbejde kan ses i skolens kvalitetsrapport.  Desuden henvises til punktet “skolens evaluringsplan”

Lektiepolitik
Skolens lektiepolitik tager udgangspunkt i en enkelte elevs behov. Eleverne får lektier for efter aftale med eleven og forældrene, da skolen ønsker, at lektier skal være en positiv aktivitet i hjemmet.