Konferencer

Konferencer om eleven:

På konferencen deltager familien, miniteam (pædagog og lærer), socialrådgiver, PPR-medarbejder og ledelsen. Desuden deltager eleven selv i et aftalt tidsrum i konferencen, i forhold til deres alder.

Konferencerne har fokus på elevens-/familiens ressourcer, som er vigtige i forhold til udarbejdelse af elev- og handleplaner.
De forældre, der har deltaget i konferencerne, har givet udtryk for stor tilfredshed med den åbenhed og dialog, der er omkring deres barn.

Elevens pædagog og lærer udarbejder årligt en elevplan, der drøftes på Elevplanskonferencerne. På de øvrige konferencer evalueres og justeres elev- og handleplaner samt indsatsområder.


Øvrige mulige deltagere på konferencerne:
Fysioterapeut
Sundhedsplejerske
Personale fra fritidssektoren
Socialrådgiver
Psykolog
Det Børnepsykiatriske Hus – OUH
SSP-medarbejder

Formålet med at indkalde de nævnte samarbejdspartnere er at sikre, at indsatsen i skolen bliver en nøje koordineret del af kommunens samlede arbejde med børn og unge samt deres familier.

På behandlingskonferencerne drøftes og fastlægges forløbet af samtalerne med familien. Ligeledes aftales, hvem der deltager i familiearbejdet. I situationer, hvor familiens problemer er af pædagogisk karakter, vil det ofte være miniteamets lærer og pædagog, der har ansvaret for familiearbejdet.

I elevplanen beskriver Familierådgiveren de aktuelle punkter, der pt. arbejdes med.

Kort sagt på behandlingskonferencerne koordineres indsatsområderne for skole, fritid og familiearbejdet. Dette sikre en sammenhæng mellem behandlingsindsatsen omkring det enkelte barn og dets familie.

Nyheder

Klar til Aula ?
08/10 2019 kl. 10:34
I efterårsferien lukker ForældreIntra og erstattes ...
Lukkedag fredag den 20. december
05/10 2019 kl. 10:56
Heldagsskolen har lukkedag fredag den 20. december ...
TV2 har været forbi 2. b på Firkløverskolen i Ørbæk. ...
Det nye Elevråd 2019-2020
06/09 2019 kl. 11:26
Det nye Elevråd 2019-2020 Så er der valgt nyt Elevråd ...
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil varsler ...
KL har udskudt brugen af Aula, skolernes nye intra, ...
Elever fra Nyborg Heldagsskole får glæde af tømmer ...
Som de fleste nok ved, så lukkes der for ForældreIntra ...
Skoleskak på Nyborg Heldagsskole
03/12 2018 kl. 08:34
SFA - Skoleskak for alle Nyborg Heldagsskole ...
Nyborg Heldags og Miguel, har pr. 1. august budt Vores ...