På Nyborg Heldagsskole, har vi besluttet at ville være en ”Milife skole”, og derigennem uddanne samtlige lærere og pædagoger. Dette for at skabe en pædagogisk rød tråd på tværs af alle afdelinger.

Milife er et koncept i socio-emotionel læring, hvilket er i tråd med skolens målgruppe.

På Milife uddannelserne arbejdes der med den personlige og sociale kompetenceudvikling.

Det Milife giver os:

·       Uddannelse i socio-emotionel læring.

·       Sunde læringsmiljøer hvor eleverne trives.

·       Udvikler elevernes personlige og sociale kompetencer.

Vi har indtil nu haft mere end halvdelen af vores lærere og pædagoger på et eller flere kurser.