Spørgekatalog – forældre

FORÆLDRESAMTALER INDHOLD (SPØRGEKATALOG I FORHOLD TIL ELEVPLAN):

 

Hvordan har I det ?
Hvordan synes du/I det går på skolen ?
Hvad er godt ved skolen ?
Hvad er skidt ved skolen ?
Hvilke fag kan eleven bedst lide ?
Hvilke fag er han/hun bedst til ?
Hvilke fag vil han/hun gerne blive bedre til ?
Hvilke aktiviteter kan han/hun bedst lide ?
Hvilke aktiviteter er han/hun bedst til ?
Hvilke aktiviteter vil han/hun gerne blive bedre til ?
Hvem har han/hun det bedst med på skolen ?
Hvilke aktiviteter går han/hun i fritiden ?
Har eleven venner eller kammerater i fritiden ?
Hvornår har du/I det bedst i familien ?
Hvilke aktiviteter laver du/I sammen med eleven ?
Hvad vil du gerne have, at der sker i dit liv ?
Hvordan kan du/I bidrage til at vi får gennemført målene i elevplanen ?
Hvad er dine/jeres ”ømme” punkter i familien ?
Hvad er dine/jeres ønsker og mål for eleven i fremtiden i undervisningen ?
Hvad er dine/jeres ønsker og mål for fremtiden for eleven i de ”socialpædagogiske” aktiviteter ?
Hvad er dine/jeres ønsker og mål for fremtiden i fritiden i forhold til eleven? 
Hvad er dine/jeres ønsker og mål for fremtiden hjemme i familien?

GODE RÅD TIL FORÆLDRESAMTALEN:

Det er vigtigt:

At forældrenes meninger er ok
At forældrene bliver hørt
At forældrene bliver mødt anerkendende
”Tø” samtalen op – evt. med ”small talk”.