Low Arousal-pædagogik

”Børn lærer ingenting af at mislykkes. Børn lærer af at lykkes. Det er altid den voksnes ansvar at hjælpe børn med at lykkes”

-Bo Hejlskov Elvén

”Low Arousal-tilgangen handler om at skabe omsorgsfulde omgivelser karakteriseret ved ro og positive forventninger, som kan sænke stress og udfordrende adfærd.”

- Andrew McDonnell

Den sidste centrale byggesten i vores pædagogik handler om at skabe en rolig og tryg skole, hvor uhensigtsmæssig adfærd så vidt muligt undgås. I dagligdagen kommer det fx til udtryk ved at den voksne tager ansvaret i konfliktsituationer, og fx ændrer sin adfærd, så eleverne får mulighed for det samme. Low-Arousal bygger på viden om affektsmitte – at følelser smitter. Så når vi arbejder med elever, som kan have svært ved regulere deres egne følelser, så hjælper vi dem bedst ved at regulere vores.

Hvordan ser det ud i praksis?

I praksis betyder vores pædagogik, at når vi står i hverdagen, så er vi villige til at flytte på det der skal til for at rumme vores elever. Mange kommer fra et liv og skoleliv, hvor de ikke oplever at passe ind og høre til. Men det gør de her, fordi vi er villige til at flytte på tingene og skabe pladsen. Vi flytter på miljøet, vi flytter på vores forståelse af eleven og vi flytter på os selv!