Forældresamarbejde


Nyborg Heldagsskole arbejder målrettet på at inddrage forældrene i skolens hverdag.

Forældrene inviteres til at deltage i skolens undervisning, aktiviteter, lejerskoler og ekskurtioner.

Desuden er der et tæt samarbejde med forældrene i forhold til barnets samlede udvikling.

 

Når eleven er optaget på skolen, forventer vi, at forældrene engagerer sig i skolens arbejde.

Forældre og personalet vurderer, hvorvidt eleven skal deltage i samtaler mellem skolen og hjemmet.

Vi ved, at skole – hjemsamarbejdet har stor betydning for elevernes indsats og positive udvikling på skolen. Skolen arbejder målrettet på at inddrage elever og forældre i skolens undervisning og aktiviteter. Forældrene er meget velkomne til at overvære og deltage aktivt i skolens undervisning og aktiviteter. Forældrenes deltagelse aftales altid med teamet. vi vil gerne bruge forældrenes erhvervserfaringer eller særlige kompetencer på skolen.

Vi forventer, at forældrene deltager i følgende møder på skolen:

 • 2 årlige forældrearrangementer.
  Under det ene arrangement får forældrene informationer om undervisningen, socialpædagogiske aktiviteter, praktik, behandlingsture, nye regler samt hvilke planer, der er for fremtiden.Det andet arrangement udgøres af sommerafslutningen.
  Der serveres mad som eleverne, personalet og nogle af forældrene har lavet. Afgangseleverne får udleveret deres afgangsbeviser, og der vil efterfølgende være underholdning.
 • 1-3 skole/hjemsamtaler i løbet af skoleåret (1 time pr. barn):
  På mødet får kontaktlæreren/pædagogen og forældrene en dialog om elevens udbytte af opholdet på skolen.
  I forhold til elevplanen drøftes og evalueres mål og indsatsområder.
 • Konferencer:
  Forældrene og eleven deltager i 1 årlig konferencer, hvor kontaktlæreren/pædagogen fremlægger elevplanen med tilhørende indsatsområder.
  Deltagere: familien, kontaktlæreren/pædagogen, personlig sagsbehandler, repræsentant for PPR samt ledelsen.