Skoleviden ud til alle

Skoleviden ud til alle

Nyborg 28.04.2008

Af Niels Andreasen

Med en halv million støttekroner fra staten er Nyborg Kommunes skolevæsen i stand til at gøre en ekstra indsats for at ændre, at et stigende antal elever bliver henvist til specialundervisning.

Nyborg Heldagsskoles ansatte har stor ekspertise i at have med utilpassede, urolige elever at gøre. Den viden skal udbredes til alle folkeskoler, og det er det projekt, der er givet støtte til. Pengene kommer fra Undervisningsministeriets såkaldte satspulje. Målet er at mindske antallet af elever, der bliver henvist til specialundervisning. Samtidig skal det styrke fagligheden og øge rummeligheden i den normale folkeskole.

Det hele er omfattet af Nyborg-forsøget, så Nyborg har altså fået en halv af de i alt 6,3 millioner kroner, der er i satspuljen. Det sker i hård konkurrence med andre projekter landet over. Der var mere end 121 ansøgninger for samlet 72 millioner kroner.

Så Kaj Refslund (V), der er formand for Børne- og Familieudvalget, er meget tilfreds med, at Nyborg er blevet tilgodeset. For det øgede pres på specialundervisning på landsplan også giver sig udslag i Nyborg Kommune.

- Vores børnepolitik siger, at børn hører til i det normale undervisningssystem. Derfor er det svært at leve med, at et stigende antal børn henvises til undervisning på specialskoler, siger han.

- Lærere og pædagoger på Nyborg Heldagsskole har stor viden og erfaring med at undervise og hjælpe elever, der er urolige og har svært ved at klare konflikter, eller som er socialt isolerede. Den viden skal ud på folkeskolerne, så eleverne i højere grad kan deltage i den normale undervisning og få et mere normalt skoleliv.