Uddannelsesvejleder

  Henrik Bo Christensen, er tilknyttet Nyborg Heldagsskole som

  UU-Vejleder

 

  Mail: hboc@nyborg.dk