Princip for skole-hjemsamtale

Nyborg Heldagsskole har et udvidet skole-hjemsamarbejde.

På Nyborg Heldagsskole tror vi på, at vi bedst lykkes med at udvikle det enkelte barn i fællesskab. I tæt samarbejde udvikler vi barnet hen mod uddannelse og livsduelighed.

Et godt skole – hjemsamarbejde har stor betydning for elevernes indsats og positive udvikling på skolen.

Vi har et positivt samarbejde byggende på gensidig respekt for hinandens positioner i barnets liv. Al samarbejdet skal foregå i gensidig respekt og altid i tæt kontakt mellem hinanden.

Det er gavnligt for elevens udvikling, at skole og hjem mødes og taler med hinanden. Derfor vægtes mødeaktivitet højt af både skole og hjem. Møderne findes i form af elevplanskonferencer, skole-hjemsamtaler og sociale forældrearrangementer. Skolen kan derudover tilbyde frivillig familievejledning.

Det tilsigtes, at forældre inden mødets afholdelse kender til mødeindhold og er bekendt med hvem, der deltager på møderne.

I kommunikation omkring eleven er (Skoleintra) AULA’s beskedsystem det primære kommunikationssted.

Hver afdeling har en afdelings-telefon med direkte nummer, hvor forældre kan få fat i elevens lærer eller pædagog. Skolelederen kan altid kontaktes på telefon eller mail, som fremgår under kontakt på hjemmesiden.

Nyheder

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil varsler ...
KL har udskudt brugen af Aula, skolernes nye intra, ...
Elever fra Nyborg Heldagsskole får glæde af tømmer ...
Som de fleste nok ved, så lukkes der for ForældreIntra ...
Skoleskak på Nyborg Heldagsskole
03/12 2018 kl. 08:34
SFA - Skoleskak for alle Nyborg Heldagsskole ...
Nyborg Heldags og Miguel, har pr. 1. august budt Vores ...
Nyborg Heldagsskoles Hjemmeside byder Elever og Forældre ...
Fredag den 1. juni, var der indvielse og reception ...
Årsmøde med besøg af Lola Jensen.   Så blev ...
Ved en eventuel konflikt, lukker Intra og UNI-Login. Ved ...