Princip for skole-hjemsamtale

Nyborg Heldagsskole har et udvidet skole-hjemsamarbejde.

På Nyborg Heldagsskole tror vi på, at vi bedst lykkes med at udvikle det enkelte barn i fællesskab. I tæt samarbejde udvikler vi barnet hen mod uddannelse og livsduelighed.

Et godt skole – hjemsamarbejde har stor betydning for elevernes indsats og positive udvikling på skolen.

Vi har et positivt samarbejde byggende på gensidig respekt for hinandens positioner i barnets liv. Al samarbejdet skal foregå i gensidig respekt og altid i tæt kontakt mellem hinanden.

Det er gavnligt for elevens udvikling, at skole og hjem mødes og taler med hinanden. Derfor skal vi vægte mødeaktivitet højt hos både skole og hjem. Møderne findes i form af elevkonferencer, skole-hjemsamtaler og sociale forældrearrangementer. Skolen kan derudover tilbyde frivillig familievejledning.

Meddelelsesbogen/elevplanen beskriver elevens faglige og trivselsmæssige status, og samtidig aftales der heri mellem skole og hjem relevante fokuspunkter for eleven.

Det tilsigtes, at forældre inden mødets afholdelse kender til mødeindhold og er bekendt med hvem, der deltager på møderne.

I kommunikation omkring eleven er AULA’s beskedsystem det primære kommunikationssted.

Hver afdeling har en afdelings-telefon med direkte nummer, hvor forældre kan få fat i elevens lærer eller pædagog. Skolelederen kan altid kontaktes på telefon eller mail, som fremgår under kontakt på hjemmesiden.