Princip for skole-hjemsamtale

Nyborg Heldagsskole har et udvidet skole-hjemsamarbejde.

På Nyborg Heldagsskole tror vi på, at vi bedst lykkes med at udvikle det enkelte barn i fællesskab. I tæt samarbejde udvikler vi barnet hen mod uddannelse og livsduelighed.

Et godt skole – hjemsamarbejde har stor betydning for elevernes indsats og positive udvikling på skolen.

Vi har et positivt samarbejde byggende på gensidig respekt for hinandens positioner i barnets liv. Al samarbejdet skal foregå i gensidig respekt og altid i tæt kontakt mellem hinanden.

Det er gavnligt for elevens udvikling, at skole og hjem mødes og taler med hinanden. Derfor vægtes mødeaktivitet højt af både skole og hjem. Møderne findes i form af elevplanskonferencer, skole-hjemsamtaler og sociale forældrearrangementer. Skolen kan derudover tilbyde frivillig familievejledning.

Det tilsigtes, at forældre inden mødets afholdelse kender til mødeindhold og er bekendt med hvem, der deltager på møderne.

I kommunikation omkring eleven er AULA’s beskedsystem det primære kommunikationssted.

Hver afdeling har en afdelings-telefon med direkte nummer, hvor forældre kan få fat i elevens lærer eller pædagog. Skolelederen kan altid kontaktes på telefon eller mail, som fremgår under kontakt på hjemmesiden.