Artikler om Nyborg Heldagsskole

I menuen "Nyheder" kan vælges artikler, der omhandler Nyborg Heldagsskole.

Der gøres opmærksom på, at mange af de oplysninger, data og informationer der fremkommer i artiklerne, ikke er tidsvarende, da Nyborg Heldagsskole gennem de sidste år, har været gennem en rivende udvikling og udvidelse, samt skolen er flyttet til helt nye omgivelser i Skellerup, der i positiv henseende langt overgår forholdene fra Risingevej i Nyborg.