Tilknytningsforstyrrede elever

Afdeling for elever med knytningsforstyrrelser.

Nyborg Heldagsskole har en afdeling for elever, der for de flestes vedkommende er kendetegnet ved at være udviklingsforstyrrede eller med følelsesmæssige blokeringer og angstdiagnoser. Opholdet for disse elever på Heldagsskolen kan være et permanent skoletilbud til minimum 9. klasse. Flere af skolens udenbyselever er visiteret til Nyborg Heldagsskole, da de mener, at skolen med særlig viden og kompetence indenfor denne målgruppe, er de bedste til at løse denne opgave. Afdelingen har en del børn og unge med tilknytningsforstyrrelser. Afdelingen kaldes for afdeling C, og er for nuværende inddelt i 5 klasser, – C1, C2, C3, C4 og C5. Alle klasser rummer børn og unge fra forskellige klassetrin, men de adskiller sig fra hinanden i graden af struktur og behov for afskærmning. Afdelingen videndeler i det daglige og på afdelingsmøder deres særlige ekspertiser og indgår i et tæt forbundet samarbejdet, hvor fokus er kontinuerlig erfaringsudveksling samt dannelse af viden indenfor arbejdet med udviklingsforstyrrede og tilknytningsforstyrrede børn og deres forældre og plejeforældre.

 

Beskrivelse af børn med tilknytningsforstyrrelser på Nyborg Heldagsskole.

Børnene er normalbegavede men med massive socio-emotionelle vanskeligheder. Børnenes vanskeligheder gør, at de ikke kan leve op til normalsystemets – f.eks. folkeskolens forventning om elevens evne til selvforvaltning både fagligt, personligt og socialt. Det kan være på grund af koncentrationsvanskeligheder, indprentningsvanskeligheder, minimale hjerneskader, svære familiemæssige problemer eller ADHD-lignende vanskeligheder. Fælles for de børn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse er, at de har oplevet massivt omsorgssvigt i barndommen og dermed er blevet forstyrrede i deres tilknytningsmønster med andre mennesker. Nogle af disse børn mangler hæmninger senere i livet. De er så sårbare, at de meget let provokeres af social kontakt, og let involveres i vold i puberteten. Nogle bliver kronisk tilbagetrukne, indadvendte og depressive. I det internationale diagnosesystem ICD-10 beskrives tilknytningsforstyrrelse som en personlighedsforstyrrelse og ikke en sindssygdom. I barndom og pubertet ud fra diagnosen F94.1 reaktiv tilknytningsforstyrrelse eller F94.2 uselektiv uhæmmet kontaktform. (Kilde: Rygaard).

F.94.1 er reaktiv tilknytningsforstyrrelse: Børn som ikke tidligt lærer at knytte sig til andre i et varigt tæt og intimt forhold, og som derfor ofte reagerer negativt på intimitet. Det vil sige børn som udvikler asocial adfærd gennem hele barndommen (varig mangel på tilknytning). De reagerer asocialt og negativt i utrygge rammer som eksempelvis kunne være større ændringer i daglige rutiner og rammer. Barnet kan også fungere dårligere i omgivelser, hvor der stilles for store forventninger om gensidighed, samarbejde, nærhed og ømhed.

F.94.2 er uselektiv uhæmmet kontaktform som beskriver børn, der overfladisk og ukritisk viser tilknytningsadfærd overfor alle, både kendte og ukendte mennesker, uden at denne adfærd bliver forpligtende for barnet. Der bliver ingen varig relation, men hurtige skift mellem nye kammerater og alle mulige tilfældige voksne.

Nyborg Heldagsskoles arbejdsmetoder med tilknytningsforstyrrede børn og unge:

  • For at kunne undervise lægges der vægt på miljøterapien. Det vil sige, at der er fokus på at strukturere barnets miljø, hvor der skabes stabile omgivelser og små og overskuelige sammenhænge. I nogle af klasserne er der eksempelvis også fysisk afskærmning, hvor børnene arbejder i bokse. Miljøet skal gøre, at undervisningen er mulig, for forskningen viser, at børnene ofte er bedre begavede end deres adfærd antyder!
  • Der lægges vægt på robusthed og udpræget tålmodighed i det relationelle pædagogiske arbejde med børnene. De professionelle voksne skal vide hvornår man stiller krav og ikke stille for store krav om nærhed og følelsesmæssig udveksling. I både verbal og nonverbal kommunikation skal der udvises ro og stabilitet.