Socialpædagogiske aktiviteter

I de socialpædagogiske aktiviteter videreføres den faste struktur fra undervisningen.
Aktiviteterne tilrettelægges, så de kan foregå i små grupper på 4-5 elever.
Formålet med socialpædagogikken er grundlæggende at opøve det enkelte barn til at kunne fungere i samværssituationer, ved at lære eleven at give og tage i sociale sammenhænge.

Der bliver kort sagt arbejdet med social og emotionel læring:
 
 • Motivation
 • Selvindsigt
 • Selvkontrol
 • Håndtering af følelser
 • Empati
 • Sociale evner

Skolens socialpædagogiske aktiviteter er organiseret således, at de lever op til de mål og ønsker, der på dette område er opstillet for det enkelte barn.
Elevernes beskæftigelse om eftermiddagen er baseret på behandlingsprægede aktiviteter. 
Ved en behandlingsbaseret pædagogisk involvering prøver vi at give eleverne anerkendelse, positive kompetencer, erfaringer, interesser og oplevelser således, at vi får skabt kontakt og tillid.
Målet med de socialpædagogiske aktiviteter og relationsarbejdet er, at opbygge den enkelte elevs indre struktur/organisering, således at de bliver istand til selv at klare hverdagens “kaos” 
 

Det socialpædagogiske område  omfatter følgende aktivitetstilbud: Værkstedsfaciliteter

 • Jern og metal
 • Træværksted
 • Lerværksted
 • Multimedieværksted 
 • Billedkunst
 • Hobbyrum med syning, læderforarbejdning og smykkefremstilling
 • Køkken til madlavning og bagning
 • Rollespilsværksted

Udendørsfaciliteter  
 • Motocrossbane
 • Fodboldbane
 • Multibane
 • Ridebane
 • Klatring
 • Smedie
 • Dykning
 • Skateboard
 • Fiskeri
 • Sejlads
 • Bålhytte

Indendørsfaciliteter  
 • Bordtennis
 • Billard/Pool
 • Bordfodbold 
 • Computerspil
 • Legetøj, Lego, brætspil, m.v.

Fritidsaktiviteter ved udslusningen
Ved udslusningen af elever fra skolen arbejder socialpædagogen med at etablere fritidsaktiviteter for de af eleverne, der ikke allerede er aktive i hjemmemiljøet eller i en forening.
I grupper med de ældste elever tages meget udgangspunkt i ungdomskulturen og de problemstillinger, der fylder meget hos eleverne. Emner der arbejdes intensivt med:
 
 • Alkohol
 • Rygning
 • Rusmidler
 • Venner/kærester
 • Fester
 • Påklædning
 • Kostvaner
 • Sexualitet
 • Selvskadende adfærd (cutting m.v.)
 • Fritidsinteresser/job
 • At være teenager i familien