Motorik som indsatsområde på Nyborg Heldagsskole:

En veludviklet motorik er en vigtig forudsætning for et skoleliv fuld af bevægelse, trivsel, variation og læring.

Dette kommer til udtryk ved:

·       Øget trivsel og deltagelse i fællesskaber.

·        Bedre læring, koncentration og hukommelse.

·        Øget selvopfattelse, mestring og selvværd.

·        Flere relationer og venskaber.

Vi har på skolen uddannet 3 pædagoger der er afdelingsansvarlige i motorik, og sikrer udbredelsen blandt personalet. Udgangspunktet er, at alle elever testes motorisk, og herefter kan den passende indsats igangsættes.

De 3 pædagoger har efter at været på kurser lavet skolens eget testbatteri, og indrettet et særligt motorikrum.