Referat 24/2 2016

Referat skolebestyrelsesmøde på Nyborg Heldagsskole

 
Dato:  onsdag d.24. februar 2016 kl. 16.30 – 18.30
 
Ref. Jeppe Dørup
 
 
Deltagere:
 
Bente Brandstrup
(formand)
 
 
Sandy Højgaard Nielsen
Lars Albrechtsen
Allan Egelund Jensen (supp)
Erik Svedborg (supp.)
 
Jeppe Dørup
Rikke Wittrup
Torben Juel Sørensen
Miguel Svane
 
Afbud: Marianne Dixen, Linda G. Højlund, Brian Flindt, Claus Rasmussen  Anett Jepsen (supp.)
                 
Fraværende:
 
 
 1. Orientering fra skolen og formanden
Orientering om ny parkeringsplads. Der er købt 2 personbiler. Der er et ønske om nye billeder på hjemmesiden, Lars vil gerne komme og tage nogle billeder af alt det nye. Nyt fra den gruppe der skal til USA, Torben skal med på turen.
Afd. Juulskov glæder sig til at komme til Skellerup.
 
Den 5. april er der ”Videns og erfaringsdag” i Kolding. Det skulle være udsendt på mail. Det er gratis at deltage, skolen betaler transport. Bente og Lars vil gerne køre. Man skal tilmelde sig til Bente hvis man vil med.
 
Der arbejdes på et specialskolenetværk der skal være landsdækkende. Der er lavet et konsortium. Det skulle gerne kunne starte allerede i år.
 
Et nyt projekt ”Dropmob” projekt hvor der er x antal gratis kurser. Det bliver efter først til mølle princippet.
 
Der kommer et nyt kursus ”Principper for forældresamarbejdet” Bente vil gerne holde et oplæg med udgangspunkt materialet.
Snak om en bedre kontakt mellem forældre og skolebestyrelsen. Forældre forældrekommunikationen. Der kunne tænkes i nye platforme. Der kunne tages udgangspunkt i åbent hus arrangement i cafe eller lign. Intra kunne også være en idé. Bente har et ønske om som formand at kunne kontaktes af alle forældre. Der skal kigges på forældreintra. Det tager Miguel sig af. 
 
 1. Kort inspirations oplæg om neuropædagogik/psykologi v. Bente
Udsat
 
 1. Kort orientering om nyt legepladsprojekt v. Rikke W.
Det er besluttet at bruge penge på at forbedre legepladser på skolen. Det udspringer af kommunens forpligtelse til at kortlægge hele Nyborg Kommunes legepladser. Meget af det vi havde er lavet i telefonpæle mv, så det var dødsdømt i forhold til fremtiden.
Rikke fremviste tegninger og forklarede om de pædagogiske tanker der ligger bag.
 
 1. Kort status på
 • Skolefoto: Der har ikke været den store efterspørgelse. Der er sendt en rykker. Det virker som et for dyrt tilbud. Der skal også tænkes på tidspunktet i forhold til tidspunkt på året.
 
 • Byggeprojekt: Det starter i morgen
 
 • Skolens elevtal 2016/2017: Det er helt ikke helt fastlagt endnu
 
 • Kvalitetsrapport: Den er skrevet og skal i udvalget
 
 • Sverigesmodel: Der arbejdes på det. Der er 2 modeller:
 
Model 1: Ansæt en socialrådgiver på Heldagsskolen
Model 2: En faglig facilitator der kan spares med.
 
 • Dagbehandling
Der skal kigges på finansieringen. Der arbejdes på en model hvor skolen kan tilbyde dagbehandling, således at der kan blive en bedre normering.   
 
 • Projekt Elevcentreret Ledelse
Nyborg kommune har fået A.P.Møller fondsmidler. Miguel er i gang med et forløb på masterniveau. Er færdig med det første modul og skal i gang med det næste som er et aktionslæringsprojekt. Alle skolerne i Nyborg er med.
 
 1. Nyt fra Elevrådet
Helle Pilegård bliver sandsynligvis ny elevrådskontaktlærer. Jeppe hjælper hende i gang med materialer og er med som tovholder på det næste elevrådsmøde.
 
 1. Kort drøftelse af form og indhold til Årsmødet - valg
  Torben vil efterlyse suppleanter til skolebestyrelsen i grupperne.
Det er ikke en dag der skal bruges penge på, der kommer nok ikke ret mange.
 Bente vil gerne holde et oplæg om neuropædagogik/psykologi på årsmødet i forlængelse af undersøgelsen ”Hvordan får man sit barn på specialskole”. Et tema kunne være opbakning, mangel på samme i forbindelse med det at have et barn med særlige behov.
 
Bente foreslår en arbejdsgruppe der arbejder med indhold til mødet, der skal styrke forældre/forældre samarbejdet. Gruppen består: Bente, Sandy, Erik og Jeppe er med. De aftaler en dato.
 
 
 1. Evt.
 
 
 
Punkter til næste ordinære Bestyrelsesmøde:
20/4 (årsmøde) ,
1/6:
 • Større synlighed af skolebestyrelsen.
 • Evaluering af skolefotoprojekt