Skolens pædagogik

Vi arbejder ud fra et fundamentalt positivt menneskesyn, hvor vi har fokus på elevernes udviklingspotentiale. Både i forhold til elever og forældre prøver vi at opbygge tætte relationer for at skabe tryghed og give anerkendelse.

Skolen arbejder med udgangspunkt i miljøterapi, samarbejdsbaseret problemløsning og Howard Gardners forståelsesramme bag de mange intelligenser.
Ligeledes er involveringspædagogikken centralt placeret i skolens arbejde med eleverne.

Skolen henter også ideer og inspiration fra mange andre forskellige pædagogiske retninger og metoder. I den sammenhæng kan eksempelvis nævnes Marte Meo – en metode der arbejder med at udvikle og forbedre elevernes kommunikation.
 

Miljøterapi

Nyborg Heldagsskole bruger Erik Larsens og Lars Rasborgs teorier om miljøterapi. For Nyborg Heldagsskole drejer miljøterapi sig om samvær – påvirke, inspirere, motivere og udvikle. Der arbejdes med at skabe tryghed, forudsigelighed, kontinuitet, fysisk og psykisk omsorg, skærmning samt med en fast struktur og grænsesætning. Miljøterapien ligger i det liv, der udfolder sig i miljøet. Derfor inddrages alle, der er tilknyttet eleven (skole, familie m.fl.).

 

Udeskole på Nyborg Heldagsskole.

Skolen har i mere end 20 år beskæftiget sig med aktiviteter og læring ude i naturen. Både ude af huset ved skov, sø og svenske udmarker og på vores egen matrikel i bålhytte-området.
Nu udvider Nyborg Heldagsskole sit udeskole-koncept. I september måned 2015 står det nye udeskoleområde færdigopført, og skolen råder således over to dejlige udeskoleområder: Et område med Bålhytte, værksted og byggelegeplads og så den nye udeskole med bjælkehytte og tipi.

Se billeder her. (billede i arkivet bliver jævnligt opdateret, indtil området står færdigt)

Hjerneforsker Kjeld Fredens om udeskole:
Udeskole handler om meget mere end at gå udenfor og undervise eleverne. Det er i bedste betydning en kvalitativt anderledes skole. Udeaktiviteter giver eleverne nogle fordele, som skal suppleres med det, som skolen allerede er god til. Lykkes det, vil eleverne, samtidig med at de lærer noget, få en øget bevidsthed om, hvordan de lærer, og det er en vigtig adgangsbillet til fremtidens vidensbaserede udfordringer.
Hvorfor laver vi udeskole:

  • Man lærer mere om naturen, når man befinder sig i den.
  • Man har lettere ved at lære, hvis man arbejder konkret med det, man skal lære.
  • Man husker bedre, når det lærte er knyttet til oplevelse og konkrete aktiviteter.
  • Naturen er et godt rum for læring gennem aktivitet.
  • Friluftsliv giver naturfaglig dannelse.
  • Naturen er et mulighedsrum.
  • Udebørn er sundere børn end indebørn, ja, skov og natur er et lægemiddel uden bivirkninger viser forskningen.

 
Læs mere om udepædagogik her:
Artikel om natur og ADHD: http://www.skoven-i-skolen.dk/natur-og-adhd/natur-og-adhd
Link til Undervisningsministeriets officielle hjemmeside om udeskoler:
http://www.skoven-i-skolen.dk/
 

Samarbejdsbaseret problemløsning

Vi er meget inspirerede af Ross W. Greenes teori i vores arbejde med børn og unge, der har sociale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer eller diagnoser som f.eks. ADHD, Tourettes syndom m.v.

BØRN GØR DET RIGTIGE – HVIS DE KAN !
Har du lyst til at læse mere om metoden, kan du klikke på fanen Samarbejdsbaseret problemløsning (under pædagogik)

Howard Gardner

Howard Gardners teori om de mange intelligenser er meget anvendelig i arbejdet med børn og unge, der har særlige behov.

Inden for denne teori opfattes eleverne som hele mennesker, der har flere styrkesider.

Marte Meo

Marte Meo betyder ved egen kraft. Metoden er konkret og løsningsorienteret, og der fokuseres på de positive handlingsmønstre. Sprogtone og ansigtsbevægelser prioriteres højt. I praksis arbejder skolen med Marte Meo ved følgende:

* Positiv ledelse i klasseværelset
* Altid fortælle hvordan du vil have det
* Få kontakt med eleverne (krop, sprog, øjne)
* Informationer skal gives tæt på (ansigt til ansigt)
* Lær eleverne en arbejdsmodel, hvor de kan arbejde selv efter et par gange

Ovenstående er blot medtaget for at give et indblik i metodens anvendelse på skolen.

 

Skolens holdning

Det er skolens holdning, at børn og unge besidder flere forskellige intelligenser, og at de ikke lærer på samme måde. Dette har vi taget højde for i vores hverdag i undervisningen og de socialpædagogiske aktiviteter.

Ved at inddrage involveringspædagogikken i skolens arbejde, bliver eleverne ansporet til at se mere realistisk på sig selv og tage ansvar for egen adfærd samt blive bedre til at tilfredsstille egne behov, uden at det kommer til at skade dem selv eller andre.