INFO OM CORONAVIRUS

 

Her på siden, vil der løbende komme de samme informationer omkring Coronavirus situationen, som også er sendt til alle forældre på Aula.

I menyen til højre, kan du finde retningslinierne for Heldagsskolen.

                                                                                                                                       

 

16-04-2020 kl. 10:10

Du kan trygt sende børnene på Heldagsskolen fra torsdag!
Artikel med Miguel i Fyens.dk. Læs den her!

 

----------------------------------------

 

12-04-2020 kl. 19:20

Kære forældre på Nyborg Heldagsskole

På torsdag d. 16. april åbner skolen igen for alle elever.

For at mindske smitterisikoen skal vi indrette vores skoledag efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer – så der bliver IKKE tale om almindelig skole.

Vores mål er at skabe de bedst mulige skoledage, med både undervisning og aktiviteter, som vi kan under de her rammer. Vi har valgt at gøre skoledagen lidt kortere, for at vi er flere voksne på sammen med børnene – det giver os mulighed for at  dele klasserne i ”ude- og indehold” samt undgå skift mellem voksne i klassen.

Denne særlige plan kører, indtil videre, frem til 10. maj.

Der er en del forskellige ting I skal være særligt opmærksom på som forældre

 • Kortere skoledag
 • Skoledagen for jeres børn er fra 8.15 til 13.30, om fredagen til 12.30

 • Transporten til og fra skole bliver lidt anderledes
 • Der bliver indsat en ekstra Nyborgbus, så der i denne periode kører to. Der er voksne med begge busser, der styrer hvem der skal med og hvor man skal sidde. I får besked om bustider inden torsdag.

 • Minibusser og taxaer kommer til at køre af to gange. Det betyder at nogle børn bliver hentet senere om morgenen eller kommer senere hjem (hvis de er med anden tur). I praksis vil børnene møde ind på skolen mellem 8.00 og 8.45 og forlade skolen mellem 13.15 og 14.00 (13.00 om fredagen). Alle der kører med taxa får besked om afhentnings- og hjemkomsttidspunkt inden torsdag.

 • For at lette transporten vil vi bede jer forældre der har mulighed for det, om selv at bringe og hente jeres børn. Der er mulighed for en vis fleksibilitet omkring mødetider – afhentning skal dog helst være mellem 13.15 og 13.30. Hvis I har mulighed for selv at hente og bringe, er det vigtigt at I kontakter jeres klasseteam på tirsdag.

 • Hygiejne
 • Alle børn skal bruge klassens havedør som ind-/udgang.

 • Vi vil bede jer forældre om IKKE at gå med ind i klassen, men sige farvel/modtage udenfor.

 • Det første alle børn gør når de kommer ind i klassen, er at vaske hænder.

 • Madpakke skal være af den slags der kan spises uden tallerken, bestik og opvarmning i mikroovn. Alle skal have en drikkedunk/vandflaske med.

 • Opmærksomhed på sygdom
 • I skal være meget opmærksomme på om jeres børn har symptomer der kunne tyde på COVID 19-smitte. Hvis I har den mindste mistanke skal barnet blive hjemme. Sygemelding sker til klasseteamet som I plejer. Har dit barn haft symptomer på COVID 19 kan man først komme i skole igen 48 timer efter at symptomerne er forsvundet.

 • Hvis vi i skolen observerer symptomer der kunne tyde på COVID 19-smitte, beder vi jer om at hente jeres barn med det samme.

Vi ved at det kan lyde lidt firkantet det hele - og vi lover at give al den omsorg, nærhed og kontakt som vi kan på trods af firkanter og streger!

På skolen kommer vi til at tage en del forskellige forholdsregler for at minimere smitterisiko.

Som eksempel kan vi nævne:

 • Vi planlægger med så få voksne i klassen som muligt.
 • Så meget undervisning og aktivitet som muligt kommer til at foregå udendørs.
 • Indendørs bliver der taget hensyn til at børnene kan holde afstand til hinanden og at de ikke bruger de samme ting som eksempelvis computere, spil, legetøj mv..
 • I klassen rengøres alle tastaturer, mus, borde, håndtag mv. midt på dagen af personale og elever, ligesom der er faste rutiner for hyppig håndvask.
 • To gange om dagen bliver fællesområder som toiletter og køkken rengjort af vores rengøringspersonale.
 • I forbindelse med venten på bus og taxa, er børnene delt op i mindre grupper der venter forskellige steder.
 • Lejrskoler, overnatninger på skolen og møder hvor vi er sammen fysisk, er aflyst frem til sommerferien.

I får lige et par links med på vejen:

Pjece om tegn på Corona

Sådan vasker du hænder

Vi ved at nogle af de her tiltag kan være besværlige at håndtere – lad os prøve at få det til at lykkes sammen.

Hvis der er noget I er usikre på, så kontakt jeres klasseteam eller en af os i ledelsen.

De bedste hilsner

Rikke, Peter, David og Miguel

 

----------------------------------------

 

10-04-2020 kl. 07:05

Brev fra Lars Kofoed, Skole- og kulturchef.

Kære forældre

Forleden  varslede statsministeren, at skolerne delvist kan åbne igen fra onsdag den 15. april. Siden den udmelding har vi i skoler og administration arbejdet på at gøre klar. Der er dels pædagogiske hensyn at tage, men det allervigtigste er sundheden for vores elever og medarbejdere.

Med dette brev vil jeg beskrive, hvordan skolen i grove træk kommer til at fungere efter påske og dermed forhåbentligt give svar på en række af de mange spørgsmål, I som forældre sidder med.

Konkrete åbningsdatoer:
I dag har Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttet, at skolerne åbner på følgende måde:

Folkeskolerne:

4.-5. årgang: Eleverne møder torsdag den 16. april.
0.-3. årgang: Eleverne møder fredag den 17. april.

Rævebakkeskolen og Heldagsskolen samt Ungdomsskolens heltidsundervisning og Uddannelsesraketten:

Alle elever møder torsdag den 16. april

Når vi ikke bare åbner for alle på onsdag skyldes det, at det tager tid at organisere skolen på en ny måde – ikke mindst hvad angår hygiejne og klasse/gruppestørrelse.

En ny og anderledes skoledag:
Skolen kommer til at blive organiseret i meget mindre grupper, end vi er vant til. Der er intet loft over, hvor mange børn der må være sammen, men samværet skal ske ud fra myndighedernes retningslinjer om bl.a. afstand mellem børnene. Det betyder, at der vil være forskelle fra skole til skole og fra klasse til klasse. Det afhænger meget af de lokale forhold – hvor mange store lokaler er der til rådighed, og hvor store er klasserne? 
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at eleverne er i de samme grupper hele dagen -også i SFO-tiden. Det betyder, at SFO også kommer til at blive meget anderledes, og at børnene fra fx 3. klasse formentlig ikke vil kunne lege med børnene fra 0. klasse. I ydertimerne, hvor der ikke er mange børn, vil børnene være i andre grupper, men stadig under hensyntagen til retningslinjerne.
Skolerne er i gang med at planlægge, hvordan de konkrete børnegrupper sammensættes, og det vil I få besked om fra jeres skole tirsdag eller onsdag efter påske.

Vi vil organisere skoledagen sådan, at børnene er så meget udenfor som muligt. Det er hensigten, at skolen  organiserer undervisning udendørs, da det ikke er meningen, at dagen skal være et langt frikvarter. Det er ikke nogen let opgave, og det kommer til at være en anderledes undervisning, end børnene er vant til. Det betyder også, at nogle fag måske vil blive prioriteret frem for andre. De konkrete beslutninger om fag og undervisning træffes lokalt på den enkelte skole.

Det er vigtigt, at børnene har tøj med til at være meget udenfor – også de dage, hvor vejret ikke viser sig fra sin bedste side.
I pauserne vil der være opmærksomhed på, at børnene for så vidt muligt holder afstand og leger i de samme grupper, som de i øvrigt er sammen med.

Hvad angår håndvask og hygiejne, vil der blive indført helt konkrete regler. Fx skal alle vaske hænder efter ankomsten til skolen. Disse regler vil blive gennemgået grundigt med eleverne.

Det vil være en stor hjælp, hvis I vil træne god håndvask med jeres børn. Der findes gode instruktionsvideoer på nettet.

Der vil naturligvis blive gjort ekstra rent i alle de områder, der benyttes.

Skoledagens længde:
Reglerne giver mulighed for, at den enkelte skole kan tilpasse skoledagens længde under hensyntagen til hygiejne og mulighederne for at tage godt vare på børnene.
Vores ambition er naturligvis, at vi tager os af børnene i den tid, de normalt er i skole og SFO.
Dog er det muligt, at SFO-tiden starter tidligere end normalt på nogle skoler. I de tilfælde vil børn, der ikke er tilmeldt SFO, kunne være i SFO frem til skoledagen normalt slutter ved ca. 14-tiden.
Børn, der er tilmeldt SFO, kan være i SFO hele åbningstiden. Dog henstiller vi til, at I begrænser brugen af SFO om morgenen,  hvis det er muligt. Den enkelte skole vil danne sig et overblik og tilpasse personaleforbruget til antallet af børn i SFO.
For 4. og 5. årgangs vedkommende er det muligt, at klubberne åbner tidligere end normalt. Det vil ske, hvis det er nødvendigt at afkorte skoledagen for de to årgange. På samme måde som i SFO, vil alle børn have adgang  til klubberne inden for den almindelige skoletid, hvis skoledagen afkortes. Vi er opmærksomme på, at der ikke klubber på alle skolematrikler, og vi skal nok finde konkrete løsninger, hvis behovet opstår.
Det er de lokale skoler, der træffer beslutning om afkortning af skoledagen.

Forholdsregler, når skolerne åbner:
Ved ankomst til skolen skal vi henstille til, at I ikke følger jeres børn ind på skolen, men tager afsked med dem udenfor. I vil også få besked fra skolerne om, hvilke indgange I bedes benytte. Dette skyldes hensynet til afstanden mellem os.
Der vil ikke være kantinedrift eller madudsalg. Børnene skal have madpakke med. Den forplejning I har været vant til i SFO vil fortsat bestå. Hvis der er lokale undtagelser, vil I få besked herom.

Skolebusser:
Skolebusserne kører som normalt fra på torsdag. Fynbus indsætter det nødvendige antal busser.
Hvis I har buskort og er berettiget til skolekørsel, skal jeg bede jer om at kontakte jeres skole senest på tirsdag og give besked, hvis I iKKE vil benytte jer af skolebusserne. Når først vi er i gang, kan Fynbus lettere vurdere behovet fra dag til dag.
Hvis jeres barn tager bussen som normalt, skal I ikke give besked.
Jeg vil også opfordre til, at I selv kører jeres barn, hvis I har mulighed for det.
Rævebakkeskolen og Heldagsskolen vil tage kontakt til alle forældre og aftale nærmere.

Nødpasning  og fjernundervisning:
Der vil fortsat være nødpasning fra tirsdag til torsdag efter påske. De normale procedurer for tilmelding gælder fortsat.
Der vil ikke blive fjernundervist tirsdag, onsdag og torsdag for 0.-5. årgang, da personalet er optaget af møder og planlægning.
Der vil blive fjernundervist som sædvanligt for 6. – 9. årgang.

Hvis I vælger at holde jeres børn hjemme af frygt for deres helbred, kan vi desværre ikke tilbyde fjernundervisning. I den situation overtager I som forældre ansvaret for undervisningen.
Børn, der skal blive hjemme pga. sygdom eller symptomer på COVID-19, vil blive tilbudt fjernundervisning.
Jeg vil i den forbindelse gerne opfordre jer til at have tillid til myndighederne, når de siger, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at sende jeres børn i skole. Vi skal nok  gøre alt for at myndighedernes retningslinjer overholdes!

Afslutning:

Hvis I har konkrete spørgsmål til hvordan jeres egen skole ser ud fra torsdag og fredag i kommende uge, så kontakt skolen fra på tirsdag.
Hvis I har generelle spørgsmål, kan skoleafdelingen kontakte fra på tirsdag.

Myndighederne udsender i øvrigt brev til alle forældre med børn i skoler og dagtilbud inden for de nærmeste dage via e-boks. I kan også holde jer orienteret om sundhedsmæssige forhold på www.sst.dk/corona

Jeg håber og forventer, at vi kommer godt i gang i næste uge. Der er ingen tvivl om, at situationen stiller meget store krav til os alle – også til jer som forældre og til børnene. Jeg forstår også godt, hvis nogen er utrygge, når vi nu i ugevis er blevet belært om holde mest mulig afstand og isolere os derhjemme. Jeg er dog personligt tryg ved, at myndighederne har ret, nå de siger, at det nu er i orden at sende børnene i skole og institution.
Vi vil som sagt gøre alt, hvad vi kan for at sikre jeres børns sundhed og trivsel.

I ønskes en god påske!

Med venlig hilsen:
Lars Kofoed,
Skole- og kulturchef.

 

----------------------------------------

 

07-04-2020 kl. 18:05

Kære alle forældre på Nyborg Heldagsskole

Efter påske kommer vi ind i en tid hvor skolerne gradvist skal til at genåbne.

Vi er en specialskole, så for os gælder at der åbnes for alle skolens elever - uanset klassetrin.

Der er stadig mange uafklarede spørgsmål omkring denne genåbning og der arbejdes på højtryk i vores forvaltning og i skoleledelserne for at lave gode retningslinjer for hvordan vi gør det her på en god måde. 

Vi vil bede jer om at have tålmodighed - I vil få mere præcise informationer i løbet af påsken.

Nedenstående er et brev fra vores skolechef, Lars Kofoed. Vær opmærksom på at det er skrevet til alle skolerne, så det med at 6. - 10. klasse fortsat skal blive hjemme gælder ikke for elever på Nyborg Heldagsskole.

Vi vender snart tilbage med mere information...

De bedste påskehilsner

Rikke, Peter, David og Miguel

 

Brev fra Skolechef, Lars Kofoed:

Information til forældre til skolebørn 

Statsminister Mette Frederiksen har på pressemøde mandag den 6. april 2020 informeret om en mulig forsigtig genåbning af samfundet efter påske, såfremt befolkningen fortsat følger de fastsatte retningslinjer.

Første fase af genåbningen betyder åbning af følgende:

 • Grundskoler: 0.-5. klasse
 • SFO og klub: 0.-5. klasse
 • Specialtilbud, specialklasser og ungdomsskolens heltidsundervisning, mv.: Alle klassetrin

 Vi forstår godt, at der melder sig mange spørgsmål fra jer forældre, fx:

 • Hvornår gælder det fra?
 • Hvor mange børn må være samlet?
 • Hvor skal de være?
 • Er der rent nok?
 • Hvad med smitterisikoen?
 • Og meget andet!

 Lige nu arbejder skoleafdelingen og skolelederne hårdt på at få lavet en plan for genåbning. Dato meldes ud så snart vi kender den. Vigtigst for os er, at der er styr på håndteringen af børnene – især hvad angår sikkerheden.
Vi skal alle forberede os på, at det ikke bliver den samme skoledag vi kender fra tiden før corona-nedlukningen. I stedet bliver det en skoledag med højere grad af udeaktiviteter, samt for en del elever undervisning i andre lokaler end de vante.

Alt det vil I høre mere om. Følg derfor med på AULA og på kommunens hjemmeside og facebook-side. Vi opfordrer meget til tålmodighed frem for at sende spørgsmål til skoleledelsen.

For elever i 6.-10. klasse gælder fortsat online-undervisning i hjemmet. Vi forstår godt, at det kan blive ensformigt og ensomt, men vi opfordrer til, at I som forældre støtter så godt op som muligt, ligesom vi opfordrer til at I hjælper med at de unge mennesker overholder retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne.

Vær gerne i dialog med lærerne. 

Vi ønsker jer alle en rigtig god påskeferie! 

Venlig hilsen

Lars Kofoed, skole- og kulturchef

 

----------------------------------------

 

23-03-2020 kl. 19:28

Kære alle forældre og børn på Nyborg Heldagsskole

Så kom den besked som vi nok havde forventet: Lukning af skolerne forlænges frem til påske. Det betyder at vi fortsætter med "fjernundervisning", ikke bare denne, men også næste uge!

Vi vil gøre alt hvad vi kan for at få det til at give mening for jer, ved fortsat at levere undervisning og aktiviteter som I kan arbejde med derhjemme.

Det er vigtigt at vi holder en tæt kontakt om hvordan det går! I skal kontakte os hvis tingene bliver for svære - hvis det ikke fungerer med skolearbejdet eller hvis det bliver for svært at holde "den gode stemning". Brug først og fremmest dit barns klasseteam og også vores Familieafdeling, hvis du allerede har kontakt til den.

Vi må prøve at få det bedste ud af det sammen 🙂

Der er en af os ledere på kontoret hver dag i almindelig åbningstid hvis I har spørgsmål.

De bedste hilsner fra 

Rikke, Peter, Miguel og David

 

----------------------------------------

 

13-03-2020 kl. 14:18

Oplysning fra Sundhedsstyrelsen: Lad bare dit barn lege med vennerne - men pas på børneværelset

https://www.dr.dk/nyheder/indland/sundhedsstyrelsen-lad-bare-dit-barn-lege-med-vennerne-men-pas-paa-boernevaerelset

 

----------------------------------------

 

12-03-2020 kl. 21:40

Kære forældre på Nyborg Heldagsskole

Først en stor ros til jer alle fordi det i stor grad er lykkes at holde børnene hjemme fra skole i dag og i morgen!

Der har i dag været holdt møde i skoleforvaltningen omkring håndtering af krisen. Der er vedhæftet forælderbrev fra skolechef, Lars Kofoed. (Læs forældrebrev fra Lars Kofoed som Word HER og som PDF HER).

Etablering af nødpasning

I de kommende to uger, hvor skolen er varslet lukket, etablerer vi en nødpasningsordning.

Nødpasning er helt undtagelsesvis og kun for en ganske særlig gruppe børn:

 • Børn til og med 3. klasse, hvis forældre arbejder med kritiske opgaver inden for sundhedsvæsnet, politi, beredskab, offentlig forvaltning, specialtilbud, o.l, og som ikke kan arrangere anden pasning.
 • Børn til og med 3. klasse, hvis forældre på ingen måde kan arrangere anden pasning.

Hvis man som forælder vil anmode om nødpasning, skal man henvende sig til enten Peter (tlf. 61 70 05 30), David (tlf. 27 13 79 15) eller Miguel (tlf. 30 27 02 37).

Undervisning

Under skolelukningen er alle medarbejdere på skolen stadig på arbejde - det pædagogiske personale er bare ikke på skolen.

Dit barns team vil gerne finde skoleting som dit barn kan arbejde med hjemme. Det vil blive i et samarbejde mellem forældre og team omkring hvad der giver mening og kan lade sig gøre.

Kommunikationen mellem dig og dit barns team vil først og fremmest køre på AULA, samt der hvor I plejer at kommunikere - vi ved at mange af jer kommunikerer på SMS.

Aflysning af møder

I perioden med skolelukning er alle møder, hvor vi mødes fysisk, aflyst. Så ingen møder mellem forældre og os på skolen!

Ledelse er tilstede

I perioden vil der være en leder tilstede på skolen hver dag i skolen almindelige åbningstid. Så du har mulighed for at kontakte os med spørgsmål på skolens telefon.

Hvor finder du information?

Vi vil løbende sørge for at holde jer forældre opdateret med seneste nyt. Oplysninger får du først og fremmest på AULA. Imidlertid lægger vi de samme oplysninger ud på skolens hjemmeside, så du kan finde dem selvom du har problemer med AULA.

 

----------------------------------------

 

11-03-2020. Kl. 23:45

Kære alle forældre på Nyborg Heldagsskole

 

Som I sikkert har hørt, har alle skoler i landet fået påbud om at lukke fra på mandag - det gælder også Nyborg Heldagsskole.

Vi vil bede alle jer der har mulighed for det, om også at holde jeres børn hjemme torsdag og fredag i denne uge.

 

Så kort og godt:

Nyborg Heldagsskole er lukket fra på mandag og foreløbig to uger frem.

Vi er klar over at dette kan blive en stor udfordring for mange!

Hvis der bliver mulighed for at oprette nogen former for nødpasning i helt særlige tilfælde, vil vi selvfølgelig informere om det.

I er meget velkomne til at kontakte skolens kontor med spørgsmål i de kommende dage.

 

De bedste hilsner

Rikke, Peter, David og Miguel

Nyheder

Kære alle forældre i A   Jeg skriver til jer ...
Kære alle forældre Jeg skriver til jer fordi, der ...
Vigtig Info om Coronavirus
11/03 2020 kl. 23:38
Kære alle forældre på Nyborg Heldagsskole   Som ...
Klar til Aula ?
08/10 2019 kl. 10:34
I efterårsferien lukker ForældreIntra og erstattes ...
Lukkedag fredag den 20. december
05/10 2019 kl. 10:56
Heldagsskolen har lukkedag fredag den 20. december ...
TV2 har været forbi 2. b på Firkløverskolen i Ørbæk. ...
Det nye Elevråd 2019-2020
06/09 2019 kl. 11:26
Det nye Elevråd 2019-2020 Så er der valgt nyt Elevråd ...
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil varsler ...
KL har udskudt brugen af Aula, skolernes nye intra, ...
Elever fra Nyborg Heldagsskole får glæde af tømmer ...